Informace o projektu
Zkušenostní a reflektivní učení - podpora profesní přípravy studentů (ZRU)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0202
Období řešení
4/2011 - 3/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
WWW stránky projektu
http://www.acor.cz
Spolupracující organizace
Diagnostický ústav pro mládež, Středisko výchovné péče a Školní jídelna

Projekt reaguje na aktuální potřeby studentů vybraných oborů a fakult MU, od nichž praxe při plnění celé řady výchovně vzdělávacích úkolů (např. realizace průřezových témat RVP, efektivních programů prevence sociálně patologických jevů apod.) žádá znalosti a dovednosti z oblasti zkušenostního a reflektivního učení (dále ZRU).
Během projektu bude ve studijním programu Pedagogika na FF MU vytvořen a realizován (v ČR jediný) speciální studijní modul, v němž se budou mít studenti několika relevantních oborů možnost na tyto úkoly dle svých potřeb a zaměření profesně vybavit, popř. získat další formální kvalifikaci v podobě diploma supplement.
Vzdělávací modul bude konstruován v rámci mezioborové spolupráce několika akademických pracovišť na základě aktuálních a empiricky podložených konceptů a ve spolupráci s partnery rovněž deklarovaných potřeb praxe. Do projektu se zapojí přední erudovaní odborníci a produkty vytvořené během jeho trvání budou rovněž volně k dispozici všem dalším zájemcům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info