Informace o projektu
Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/1.3.10/03.0038
Období řešení
1/2011 - 6/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je zaměřen na zlepšení kompetencí a zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity DVPP pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení z hlediska bezpečnosti a prevence úrazů žáků.
Aspekt bezpečnosti a zároveň inovativnosti při výuce předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví je hlavním přínosem prezenčních a e-learningových kurzů, které budou nabízeny cílové skupině pedagogů II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol v celém Jihomoravském kraji. Kurzy budou koncipovány v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacího programu (RVP) ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Projekt nabídne 6 akreditovaných prezenčních a 6 e-lerningových kurzů pro učitele II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ. Budou zpracovány 2 metodické materiály. Vzniklý materiál bude oponován. Kurzy pro pedagogy budou před akreditací ověřeny pilotně a oponovány. Výstupem projektu bude návrh nástrojů k hodnocení efektivity a vyhodnocení vzdělávání na vzorku žáků.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info