Informace o projektu
Objektivizace koordinačních schopností hráče fotbalu v průběhu ročního tréninkového cyklu

Kód projektu
MUNI/C/0956/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Sportovní výkon hráče ve fotbale se skládá z řady faktorů. Výsledný pohyb je významně ovlivněn kvalitou činnosti nervosvalového systému jednotlivce a tvoří základní podmínku pro úroveň koordinačních schopností. Pro správné řešení určité herní situace je z komplexu koordinačních schopností důležitá především reakce a hybnost (agility). Hybnost je definována jako schopnost zahájit co nejdříve specifickou pohybovou činnost odpovídající typu a síle podnětu u fotbalu navíc reagující na herní situaci. Zahájení správné pohybové činnosti ve fotbale je podmíněno rychlou, jednoduchou a výběrovou reakcí na vizuální podnět, na kterou navazuje odpovídající motorickou činností. Všechny tyto komponenty výkonu hráče důležité pro správné zahájení pohybu je třeba měřit a hodnotit jednotlivě tak, abychom mohli určit individuální skladbu faktorů podmiňujících úroveň hybnosti u jednotlivého hráče. Úroveň rychlosti a kvality jednoduché i výběrové reakce lze tréninkem zvýšit o 10 až 25 %, podobně i úroveň hybnosti. Sledování změn úrovně pohybových schopností limitujících výkon představuje důležitý předpoklad zefektivnění sportovní přípravy. Diagnostika uvedených koordinačních schopností ve fotbale se realizuje pomocí jednoduchých motorických testů nebo testů využívajících různé přístrojové zařízení. Specifická přístrojová technika má své opodstatnění, protože dokáže simulovat potřebné podněty pro měření reakce hráče a následně přesně určit výkon bez chyby. Syntetizující hodnocení výsledků měření dílčích koordinačních schopností pomocí přístrojového zařízení jsou dosud málo využívaná, ale mají významný potenciál z hlediska informovanosti o schopnostech hráče a jeho možné úspěšnosti v úvodních fázích řešení herní situace, které bývají velmi často rozhodující. Výzkum realizovaný na souboru hráčů vysoké výkonnostní úrovně kategorie dospělých a dorostu umožňuje provést srovnání dynamiky uvedených koordinačních schopností v průběhu důležitých částí ročního tréninkového cyklu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info