Informace o projektu
Přestavba studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0169
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Po dlouholeté existenci podobných studijních programů a oborů na partnerských fakultách došlo na základě provedené analýzy ke konstatování závažných nedostatků týkajících se obsahu studia, vztahu kvantity a kvality, jeho organizace, prostupnosti studia, dostatečnosti studijních opor i srovnatelnosti s obdobnými obory v evropském vysokém školství. Na základě těchto nálezů byly vytyčeny cíle projektu pro cílovou skupinu studentů:
1) restrukturovat studium a jednotlivá curricula inovovat tak, aby se dosažený stav dostal na vyšší, vzájemně srovnatelnou úroveň v domácím i evropském prostředí a vytvořený systém kontinuálně umožňoval nutné změny,
2) zvýšit vzájemné vazby teorie - praxe – teorie,
3) zajistit modulové uspořádání studia,
4) dosáhnout relativní uzavřenosti a přitom vzájemné prostupnosti studia.
Znamená to curriculární přestavbu studia nejen z hlediska obsahu, ale i jejího organizačního zabezpečení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info