Informace o projektu
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie a imunologie živočichů v roce 2014. (VYFIŽ)

Informace

Projekt nespadá pod Fakultu sportovních studií, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/0927/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Návrh vypracovaný v rámci Oddělení fyziologie a imunologie živočichů (OFIŽ) ÚEB PřF MU v Brně odráží oblasti akreditovaných studijních programů magisterského studia Speciální biologie a doktorandského studia Fyziologie živočichů, je v souladu s koncepčními záměry MU a je přímým pokračováním projektu SV řešeného v 2013: MUNI/A/0793/2012. Dříve přidělené finanční prostředky v rámci SV významně přispěly k dalšímu zvyšování kvality vědecké práce a tvůrčích schopností studentů. Přispěly k obhájení řady diplomových a doktorandských prací, k produkci kvalitních publikací zveřejněných v impaktovaných odborných časopisech i k rozsáhlé aktivní účasti studentů na mezinárodních vědeckých konferencích. Hlavním cílem projektu tohoto je tento vzestupný trend vědecké výkonnosti a úrovně vzdělanosti studentů v rámci SV, vývoje a inovací dále posílit. Stejně jako v předchozím roce bude problematika řešena v rámci oblastí: 1) Fyziologie buněčných signalizací a 2) Imunologie obratlovců a bezobratlých. Hlavními odbornými cíli zůstávají i) poznání fyziologické úlohy vybraných regulátorů cytokinetiky a vývojových změn, které nastávají v procesu embryogeneze a karcinogeneze a ii) objasnění vybraných mechanismů imunity. Kromě obecného poznání mechanismů působení zkoumaných látek a faktorů budou výsledky výzkumu potenciálně využitelné v oblasti prevence, diagnostiky a hledání nových terapeutických postupů u zánětlivých, nádorových a dalších závažných onemocnění. Projekt bude rozvíjet podmínky pro to, aby mohla být dále zvyšována odborná připravenost absolventů pro výzkumnou práci v rámci mezinárodně spolupracujících týmů.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info