Informace o projektu
Vliv intervenčního respiračního a pohybového tréninku hematoonkologických pacientů

Kód projektu
MUNI/51/13/2017
Období řešení
8/2017 - 8/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Projekt sleduje vliv respiračního a pohybového programu na vybrané parametry u hematoonkologických pacientů v období remise. Jedná se o tyto parametry: pohovor s klientem, spirometrické vyšetření (VC, PEF, FEV1, FEV1/FVC), spiroergometrické vyšetření do vita maxima, spektrální analýza VSF, handgrip, složení těla pomocí bioelektrické impedance, frekvenční nutriční dotazník, standardizovaný test tělesné zdatnosti a test kvality života. Zahrnutí respiračního tréninku do intervenčního programu by mělo být nedílnou součástí pro rychlejší návrat pacienta do aktivit běžného života, případně i do aktivit zájmových. V naší studii chceme respirační trénink využít jako předpřípravu pro následující kardiotrénink.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info