Informace o projektu
Vliv tanečního zatížení na biomechaniku pohybu v kontextu zranění dolních končetin

Kód projektu
MUNI/51/08/2018
Období řešení
6/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Klasický balet bývá charakterizován jako nefyziologický způsob praktikování fyzické aktivity z důvodu vykonávání extrémních pohybů v obrovském rozsahu pohybu, které zapříčiňují nadměrné přetěžování zejména dolních končetin a bederní páteře. Až 90 % tanečníků utrpí za svoji kariéru zranění, s tím že tanečníci běžně ukončují kariéru – díky zdravotním komplikacím – do 30. roku života. Mnohé studie prokázaly také významně zvýšený výskyt artrózy chodidla, kolene a kyčle.
Cílem projektu je prostřednictvím komparace se souborem nesportujících osob identifikovat změny pohybových stereotypů baletních tanečníků v souvislosti s jejich častým výskytem zranění. Vzhledem k tomu, že u dolních končetin bývá jako nejčastější zranění uváděna distorze hlezna, bude předložená studie zaměřena na hodnocení vzájemných poměrů síly plantárních a dorsálních flexorů kotníku, tedy svalů podílejících se na stabilitě kotníku. Dále bude studie zaměřena na hodnocení stavu klenby nohy a rozložení plantárních tlaků na chodidlech, které mohou být spojeny se přetěžováním proximálních kloubů. Pro prokázání změn postavení v kloubech dolních končetin bude použita 3D kinematická analýza.
Závěry studie poskytnou cenné komplexní informace o adaptaci dolních končetin baletních tanečníků na tréninkové zatížení.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info