Informace o projektu
Komparace herní kooperace mezi hráči ve sjednoceném fotbale Speciálních olympiád a v malé kopané

Kód projektu
MUNI/51/10/2018
Období řešení
10/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Hlavním cílem navrhovaného šetření je: formulovat profil sportovců s MP i partnerů ve sjednoceném fotbale z aspektů zdraví, fotbalových dovedností a týmové spolupráce a porovnat příslušné proměnné s profilem hráčů malé kopané/fut… stejného věku. Tyto dílčí cíle jsou následující: a) analyzovat profil hráčů s MP a partnerů – fotbalistů o 5 hráčích a formulovat ukazatele spolupráce mezi sportovci-partnery, včetně principu smysluplného začlenění; b) analyzovat profil hráčů futsalu a formulovat ukazatele spolupráce mezi hráči; c) srovnat údaje skupiny sportovců s MP údaji skupiny pro futsal; d) nabídnout praktická doporučení pro praxi:

  • management rozvoje sjednoceného fotbalu, - rozšíření mezi mládež škol běžných, - zakomponování do studijních programů na FSpS i v rámci FAČR (zde anticipujeme tvorbu dalších studijních programů, např. trenér – rozhodčí sportů handicapovaných.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info