Informace o projektu
Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice

Informace

Projekt nespadá pod Fakultu sportovních studií, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
TL02000368
Období řešení
1/2019 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Cílem projektu je vytvořit hyperspace, vzdělávací a podpůrné prostředí pro učitele (studenty učitelství), které bude reagovat na jejich potřebu podpory při zavádění badatelsky orientované výuky a formativního hodnocení. V prostředí budou uživatelé rozvíjet potřebné vědomosti a dovednosti prací s videozáznamy z reálné výuky, se sadami úloh, budou se učit rozpracovávat vícerozměrná schémata učebních pokroků žáků, budou mít k dispozici metodické materiály, pracovní materiály pro žáky, diagnostické nástroje pro monitorování formativního učebního klimatu, apod. Praktická didaktická rovina zaměřená na „CO“ a „JAK“ v badatelské výuce a formativním hodnocení bude doplněná potřebnými informacemi pro pedagogicko psychologické vysvětlení „PROČ“ a za jakých podmínek budou tyto formy práce efektivní.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info