Informace o projektu
Prevence a diagnostika únavy u dospívajících sportovců

Kód projektu
MUNI/A/1539/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Prevence a diagnostika únavy u dospívajících sportovců je téma, které je velice aktuální. Sportovní zatížení dospívajících jedinců přináší kromě řady pozitivních výhod pro jejich duševní i fyzický vývoj současně i zvýšenou míru rizika výskytu celé řady negativních důsledků, mezi něž jsou řazeny zejména chronická únava - syndrom přetrénování (též nově nazývaný: nevysvětlitelný pokles výkonnosti). Tyto negativní důsledky významným způsobem ovlivňují současný i budoucí fyzický, psychický i sociální vývoj mladých sportovců. Primárním cílem předkládaného projektu je položení základů interdisciplinární spolupráce pro komplexní výzkum subchronické a chronické únavy na sportovní, psychologické i biochemické úrovni. Projekt je zaměřen na diagnostiku stavu únavy u moderních gymnastek, mezi hlavní diagnostické metody bude zařazena analýza SF, biochemická analýza slin (IgA, lysozym, celkový počet bílkovin), psychologické dotazníky (POMS-A, SQI) a energetická dostupnost (LEAF-Q, analýza jídelníčku, energetický výdej). Výstupem projektu bude odborná kniha s tématikou Prevence a diagnostika únavy (habilitační práce).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info