Aplikace informačních technologií do didaktického procesu bezpečnostních předmětů ve studijním oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (AITA)

Kód projektu
MUNI/FR/1355/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Technologické inovace přinášejí nové možnosti výuky a poskytování zpětné vazby v didaktickém procesu. Výuka studentů NMgr. oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS) zahrnuje modelování náročných situací (sebeobrana, první pomoc aj.) za účelem navození realistického prostředí (včetně chybování). Cílem projektu je zakoupení informačních technologií, které studentům umožní přímo zpětnou vazbu o jejich jednání, psychickém a tělesném stavu při řešení náročných úkolů.