Informace o projektu
Predikční úloha molekulárních biomarkerů pro stanovení fyzické zdatnosti, časných parametrů kardiovaskulárního rizika a stárnutí u české populace seniorů a zjištění vlivu intervenčních programů na vybrané parametry fyzické zdatnosti–longitudinální studie

Kód projektu
MUNI/51/04/2020
Období řešení
7/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Tým FSpS se posledních pět let intenzívně zabývá problematikou procesů stárnutí organismu a vlivu pohybové aktivity na tyto procesy. Ve spolupráci s excelentními vědeckými týmy Ceitecu, LF a Recetoxu vznikají kvalitní vědecké výstupy.
Navrhovaný projekt přímo navazuje na projekty 0960/2018 a MUNI/51/06/2019 Predikční úloha molekulárních biomarkerů pro stanovení fyzické zdatnosti, časných parametrů kardiovaskulárního rizika a stárnutí u české populace seniorů a zjištění vlivu intervenčních programů na vybrané parametry fyzické zdatnosti – I. a II.

Zcela přirozeným procesem je pokračování nastavených spoluprací a pokračování ve sledování stejných parametrů v čase (longitudinální studie).

Cílem tohoto projektu je vytvoření kohorty a provedení vstupní diagnostiky pro následnou longitudinální studii, která bude, vzhledem k její náročnosti rozdělena na více částí.
Cílem studie bude sledování follistatinů a parametrů fyzické zdatnosti (svalová hmota a síla, posturální stabilita a kardiorespirační zdatnost) v čase. Tato část studie bude již financována z jiných zdrojů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info