Informace o projektu
Vliv intoxikace alkoholem na chůzi, posturální stabilitu a sebeobranný výkon (Vliv alkoholu na chůzi a sebeobranný výkon)

Kód projektu
MUNI/A/1639/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Česká republika patří v celosvětovém měřítku mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholických nápojů. Alkohol ovlivňuje lidské chování a motoriku. Intoxikace alkoholem zvyšuje riziko pádu a zranění, jehož závažnost často souvisí s výškou hladiny koncentrace alkoholu v krvi. Teorie a praxe trestního práva a kriminologie popisuje množství případů trestné činnosti, jejímž významným činitelem je intoxikace alkoholem pachatele trestného činu, případně jeho oběti. Tato problematika je významná zvláště u trestných činů proti životu a zdraví, resp. situacích vztahující se k nutné obraně podle § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Cílem projektu je zjistit vliv intoxikace alkoholem na posturální stabilitu, chůzi a sebeobranný výkon jedince.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info