Informace o projektu
Trendy v technologiích analýzy lidského pohybu (TECHNOPOHYB)

Kód projektu
MUNI/CORE/0751/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem projektu je v rámci výzvy "Předměty celouniverzitního základu
Masarykovy univerzity" vytvořit nový multidisciplinární předmět, který bude vhodný pro všechny studenty MU a vytvořit podpůrné materiály pro výuku tohoto předmětu. Bude se jednat o kurz s názvem "Trendy v technologiích analýzy lidského pohybu". Základními tématy budou trendy a moderní technologie biomechanických analýz, dále možnosti multioborového využití těchto metod v oblastech sportu, denních aktivit člověka, skupin se specifickými zdravotními problémy a poruchami, optimalizace konstrukce sportovního nářadí a náčiní a další. Financování tohoto projektu umožní vytvořit zcela nové výukové materiály formou interaktivní e-learningové osnovy. Pro účely názornosti přednášek budou vytvořeny videosekvence k jednotlivým tématům. Na přípravě materiálů i realizaci kurzu se bude podílet více odborníků z FSpS MU, kteří se těmto tématům dlouhodobě věnují. Tyto materiály budou i po ukončení projektu průběžně doplňovány novými informacemi a aktuálními trendy v oblasti analýzy pohybu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info