Dokážete se ubránit v případě napadení?

Nabízíme Vám účast na výzkumu vedeném Fakultou sportovních studií MU ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU a CEITEC. Hledáme mladé ženy bez výcviku v sebeobraně nebo bojovém sportu, které se chtějí dozvědět, jak se dokáží ubránit při fyzickém napadení a ochránit tak sebe nebo své blízké.

17. 1. 2024

Bez popisku

Výzkum probíhá pod vedením PhDr. Michala Víta, Ph.D., vedoucího Katedry tělesné výchovy a společenských věd Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity.

Co je cílem výzkumu?

Výzkum si klade za cíl přinést poznatky o možnostech netrénovaných jedinců čelit akutním ohrožení a zvládnout krizovou sebeobrannou situaci. Tyto závěry budou aplikovatelné do teorie a praxe osobní sebeobrany a přispějí ke zvýšení efektivity výcviku běžných občanů s cílem zvýšit jejich kapacity k obraně. V neposlední řadě mají tyto poznatky podpořit osoby, které jednaly v sebeobraně (nutné obraně), před nesprávným hodnocením orgány činnými v trestním řízení. V rámci výzkumu bude otestováno celkem 60 osob a následně bude porovnána jejich schopnost zvládnout modelovaný útok.

Kdo se může zúčastnit?

Výzkumu se můžete zúčastnit, pokud splňujete následující inkluzivní kritéria:

Kdo se nemůže zúčastnit?

Výzkumu se nemohou zúčastnit ženy:

Co bude testování vyžadovat?

Co z testování konkrétně získáte?


Výzkum bude probíhat na výzkumném pracovišti v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně v Bohunicích. Za účast ve výzkumu testovaným osobám nenáleží žádná finanční nebo materiální odměna. Výzkum probíhá anonymně.


Pokud se rozhodnete svou účastí výzkum podpořit, kontaktujte nás prosím na emailu vyzkumsebeobrana@fsps.muni.cz. Následně obdržíte podrobné informace o průběhu testování.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Výzkumný tým FSpS MU, LF MU & CEITEC


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info