Prof. Válková obdržela cenu rektora MU

Akademický svátek Dies Academicus 2021 je na Masarykově univerzitě spojený s předáním Cen rektora. Letos se uskuteční zcela netradičně v on-line prostředí. Ve čtvrtek 10. června bude od 10:00 živě přenášen projev rektora MU Martina Bareše. Prorektor pro akademické záležitosti Jiří Hanuš pak on-line představí oceněné, ceny budou předány individuálně.

10. 6. 2021

Bez popisku

Cenu rektora Masarykovy univerzity ZA AKTIVNÍ ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI obdržela prof. PhDr. Hana Válková, CSc., z Fakulty sportovních studií MU. Ceny rektora Masarykovy univerzity jsou každoročně udělovány v několika kategoriích jako ocenění mimořádných úspěchů v oblasti vědy a výzkumu, pedagogické činnosti, umění a občanských aktivit. 

Hana Válková učí na Katedře společenských věd a managementu sportu FSpS MU předměty z oblasti psychologie a managementu sportu. Je školitelkou doktorských studentů, řešitelkou mnoha vědeckých projektů a autorkou odborných publikací. Patří mezi zakladatele Evropských her handicapované mládeže Emil Open, které jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých lidí se zdravotním postižením. S neustále vzrůstajícím počtem účastníků, mezinárodním pojetím, rozsahem sportovních aktivit doprovodného a kulturního programu se jedná o ojedinělou akci evropského formátu.

V minulém roce byla sportovní ředitelkou těchto her. Každoročně také ve spolupráci s Českým hnutím speciálních olympiád pořádá Regionální hry speciální olympiády v Brně pod hlavičkou Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Hana Válková je bývalou dlouholetou prezidentkou Českého hnutí speciálních olympiád a držitelkou řady prestižních cen v oboru Aplikovaná tělesná výchova a Aplikované pohybové aktivity. Svou prací a pedagogickými schopnostmi významně přispívá k rozvoji občanské společnosti.

Paní profesorce srdečně gratulujeme!

Projev rektora Seznam oceněných za MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info