Seminář Kritické myšlení

LEKTOR: Mgr. Kristýna Hrubanová

PRO KOHO JE KURZ URČEN: Pro zaměstnance FSpS MU primárně podílející se na výuce studentů učitelství TV a pro studenty učitelství TV

CÍL A OBSAH KURZU: Seminář představí účastníkům základní metodické principy podporující kritické myšlení a přirozené procesy učení, které lze prakticky uplatnit při plánování výuky. Představíme si také jednoduché metody pro aktivní práci s informacemi, které lze využít i v on-line prostředí.

REGISTRACE: Zaměstnanci přes Obchodní centrum, následně Vám bude zaslán odkaz pro připojení. Studentům učitelství TV bude zaslán odkaz hromadnou poštou přes IS MUNI.

Kurz je pro zaměstnance i pro studenty FSpS MU zdarma.

Na setkání s Vámi se těší

Marcela Janíková a Alena Skotáková

Sdílení události