Laboratoř zátěžové fyziologie

garant laboratoře
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.

V laboratoři zátěžové fyziologie sledujeme odpověď organizmu na zatížení. Pomocí základních fyziologických parametrů (SF, TK, DF, DO, V, VC, VO2max....) můžeme diagnostikovat základní pohybové schopnosti, resp. aerobní a anaerobní předpoklady jedince.

Vybavení laboratoře je určeno jak pro výuku studentů v jednotlivých studijních oborech, tak pro výzkum. Běžně zde probíhají měření za účelem získání dat pro závěrečné práce studentů, tak i větší výzkumné projekty při kterých provádíme základní diagnostiku nebo využíváme ergometrů (bicyklový ergometr, běhátko) pro intervenční část výzkumu.

Pomocí dalších přístrojů monitorujeme a následně vyhodnocujeme fyziologické funkce (oběhový systém, dýchací systém, metabolismus, atd.). To nám umožňuje především analyzátor plynů (Cortex Metalyzer 3B) doplněný o hrudní pásy či EKG. Najdeme, zde i další vybavení jako je laktátoměr, přístroj pro měření saturace kyslíku ve svalech (MOXY), termokamery. V laboratoři jsou uskladněny i drobnější přístroje pro výuku jakou jsou sporttestry, tlakoměry, spirometry, antropometry, apod.

Mezi rutinní testy prováděnými v laboratoři zátěžové fyziologie patří zátěžový test do maxima se stanovením aerobní kapacity (VO2max) a ventilačních prahů. Druhým nejpoužívanějším testem je tzv. Wingateský test, který slouží pro diagnostiku anaerobních předpokladů. Analyzátor plynů se využívá také při měření bazálního/klidového metabolismu, což nám umožňuje hodnocení energetického výdeje člověka.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info