Zaměstnanci

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

docent – Katedra sportovního výkonu a diagnostiky


kancelář: bud. E34/313
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8613
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 12. 2009
Datum ukončení řízení 1. 6. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Komparační studie pohybové aktivity studentů Masarykovy univerzity a běžné populace
Oponenti habilitační práce doc. PaedDr. Zdeněk Šebrle, CSc. (PedF Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích)
prof. PhDr. Rudolf Horváth, Ph.D. (PedF Prešovská Univerzita)
prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 5. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. PhDr. Rudolf Horváth, Ph.D. (FŠ Prešovské univerzity)
prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
doc. PhDr. Viléma Novotná (FTVS UK Praha)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (FTK UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info