Zaměstnanci

doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 10. 2016
Datum ukončení řízení 1. 2. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Hodnotenie efektu tréningu kognitívnych funkcií v kombinácii s pohybovým programom u seniorov s miernym kognitívnym deficitom
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D. MSc. (Klinika rehabilitačního lékařství UK Praha)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. PhDr. PaedDr. Tomáš Gregor, PhD (Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
Členové prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (Kat.kineziologie)
doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (Klinika rehabilitačního lékařství, UK Praha)
prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. (2. lékařská fakulta UK Praha)
doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. (LF UK a FN Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 11. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info