Zaměstnanci

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.


kancelář: bud. D33/334
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8645
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 3. 4. 2012
Datum ukončení řízení 25. 6. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Časové řady v kinantropologickém výzkumu
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. (FSpS MU)
Členové prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. (FTVŠ UK Bratislava)
doc. PaedDr. Renata Klárová, CSc. (FSpS MU)
prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. (FTVS UK Praha)
doc. PaedDr. František Langer, CSc. (FTK UP)