Zaměstnanci

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

odborný asistent – Katedra pohybových aktivit a zdraví


kancelář: bud. E34/233
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8645
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Martin Sebera, Ph.D., nar. 23. 1. 1974 ve Vyškově, ženatý
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií MU
  Katedra kineziologie
  Kamenice 5
  625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent a projektový manažer
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1997: Informatika, Mgr., Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta
  2009: Kinantropologie, Ph.D., Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2008 -
  Masarykova univerzita
  Fakulta sportovních studií
  Katedra kineziologie
 • 2002 - 2007
  Masarykova univerzita
  Fakulta sportovních studií
  Katedra kinantropologie
 • 2000 - 2001
  Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  Katedra tělesné kultury
  odborný asistent
 • 1998 - 2000
  Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově
  Fakulta ekonomiky obrany státu
  Katedra matematiky a informatiky
  odborný asistent
Pedagogická činnost
 • 2002-: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií: Metodologie, Statistika, Informatika, Multimédia ve sportu, 2D/3D analýza pohybu
 • 2000-2001: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy: Informatika, Statistika
 • 1998-2000: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Fakulta ekonomiky obrany státu, Katedra matematiky a informatiky: Informatika pro ekonomy, Základy práce s počítačem, Statistika
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1/2019 — 12/2019: Inovace předmětu NP2401 Aplikovaná kineziologie a antropomotorika (MUNI/FR/1287/2018). Fond rozvoje MU. Řešitel na MU: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
 • 6/2018 — 12/2018: Analýza vybraných parametrů míry zatížení sportovce v jednotlivých obdobích ročního tréninkového cyklu (MUNI/51/05/2018). Interní projekty FSpS. Řešitel na MU: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.
 • 1/2018 — 12/2018: Komparace efektu odporového, proprioceptivního a kombinovaného tréninku na ukazatele síly, rovnováhy a vybrané biochemické ukazatele u seniorů. (MUNI/A/1294/2017). Grantová agentura MU. Řešitel na MU: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
 • 6/2018 — 12/2018. Pohybová aktivita, kognitivní funkce a vybrané aspekty zdatnosti dětí ve věku 10 – 11 let. (ROZV/24/01/FSpS/2018). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy. Řešitel na MU: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
 • 1/2017 — 12/2017: Standardizace české verze dotazníku Falls Efficacy Scale – International (FES-I) (MUNI/A/1260/2016). Grantová agentura MU. Řešitel na MU: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
 • 1/2017 — 12/2017: Zvyšování kompetencí studentů doktorského studia ve statistickém zpracování výzkumných dat (MUNI/FR/1556/2016). Fond rozvoje MU. Řešitel na MU: Mgr. Martin Sebera,
 • 1/2016 — 12/2016: Vliv tréninkového zatížení na rozložení plantárního tlaku (MUNI/A/1412/2015). Grantová agentura MU. Řešitel na MU: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
 • 4/2015 — 12/2015: Posilování kompetencí akademických pracovníků v oblasti statistického zpracování výzkumných dat (ROZV/20/FSpS/03/2015). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy. Řešitel na MU: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
 • 4/2015 — 12/2015: Posilování metodologických kompetencí akademických pracovníků a inovace předpisů pro závěrečné práce (ROZV/20/FSpS/02/2015). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy. Řešitel na MU: doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
 • 7/2014 — 6/2015: Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky (gymnastika a tanec hrou) a osobnostního rozvoje (CZ.1.07/1.3.00/48.0019). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK). Řešitel na MU: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
 • 1/2012 — 12/2014: Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (CZ.1.07/2.2.00/28.0221). Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) . Řešitel na MU: doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
 • 2011-2014: Přestavba studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU (CZ.1.07/2.2.00/28.0169). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. Hlavní řešitel na MU: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
 • 2013: Rozpoznání chůze III (MUNI/A/0825/2012) - Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Hlavní řešitel: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
 • 2012: Rozpoznání chůze II (MUNI/A/0972/2011) - Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Hlavní řešitel: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
 • 2011: Rozpoznání chůze (MUNI/A/0065/2011) - Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Hlavní řešitel: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
 • 2011: E-learningová podpora předmětu Statistika - vícerozměrné metody (FRVS/0478/2010) - Hlavní řešitel: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
 • 2011-2012: Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě (CZ.1.07/1.3.10/03.0038). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) – spoluřešitel. Hlavní řešitel: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
 • 2010: Validizace testování statické silové schopnosti flexorů ruky elektronickým pákovým dynamometrem (MUNI/A/0996/2010) - Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) – spoluřešitel. Hlavní řešitel: Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
 • 2010-2013: Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě (CZ.1.07/1.3.00/14.0091). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) – spoluřešitel. Hlavní řešitel: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
 • 2010: Možnosti ovlivnění faktorů metabolického syndromu pomocí komplexu intervenčních činitelů (MUNI/A/0995/2010) - Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) – spoluřešitel. Hlavní řešitel: Mgr. Lenka Beránková, Ph.D.
 • 2010: Vliv pohybového režimu na rozložení a distribuci plantárního tlaku ve specifických skupinách dětské i dospělé populace (MUNI/A/1054/2009) - Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) – spoluřešitel. Hlavní řešitel: Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
 • 2010: Rozvoj mezinárodních meziuniverzitních studií na MU (ROZV/7/12/2010) – spoluřešitel. Hlavní řešitel: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
 • 2009: Přístrojové dovybavení Masarykovy univerzity v roce 2009 (ROZV/7/2/2009) – spoluřešitel. Hlavní řešitel: Ing. Jiří Richter
 • 2008: Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití ve výuce na MU (ROZV/58/2008) – spoluřešitel. Hlavní řešitelka: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
 • 2007: Tackling the social and economic determinants of nutrition and physical activity for the prevention of obesity across Europe (044291), Evropská unie / 6. rámcový program EU. Hlavní řešitelka: prof. MUDr. Zuzana Brázdová Derflerová, DrSc.
 • 2007: spoluřešitel Rozvojového projektu "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU" (ROZV/83/2007) - spoluřešitel. Hlavní řešitel: Doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
 • 2007: Metodický materiál pro Halliwickovu metodu plavání (MUNI/51/SV11/2007) – spoluřešitel. Program rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů. Hlavní řešitel: Mgr. Viktor Pacholík
 • 2007: Výukový videomateriál pro psychomotoriku II (MUNI/51/SV08/2007) – spoluřešitel. Program rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů. Hlavní řešitel: Mgr. Dagmara Trávníková, Ph.D.
 • 2006: "Elektronické výukové materiály a komplexní podpora jejich tvorby a využití na MU v Brně" (ROZV/124/2006) - spoluřešitel. Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
 • 2006: Výukový videomateriál pro psychomotoriku (MUNI/51/SV03/2006) – spoluřešitel. Program rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů. Hlavní řešitel: Mgr. Dagmara Trávníková, Ph.D.
 • 2006: Využití moderních metod pro kinematickou a dynamickou analýzu pohybových struktur ve výuce (ROZV/134/2006) – spoluřešitel. Hlavní řešitel: prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, Ph.D.
 • 2005: "E-learning na MU: Multimediální a IT podpora všech forem výuky na MU v Brně". (ROZV/186/2005) - spoluřešitel. Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
 • 2004: "IT a multimediální podpora výuky" (ROZV/188/2004) - spoluřešitel. Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
 • 2003: Internetová učebnice - vybrané kapitoly ze sportovní medicíny (FRVŠ) – spoluřešitel. Hlavní řešitel: Doc. MUDr. Jan Novotný, CSc.
 • 2000-2001: spoluřešitel projektu obranného výzkumu "Vývoj systému pro modelování následků záplav pro možné havárie přehrad". Hlavní řešitel Doc. Ing. Karel Dušátko, CSc .
 • 1998-2000: spoluřešitel grantového projektu Ministerstva obrany "Programové vybavení pro simulaci řešení krizových situací". Hlavní řešitel Doc. Ing. Karel Dušátko, CSc .
 • 1997-1999: spoluřešitel grantového projektu MO "Informační zabezpečení výuky a vědecké činnosti ve VVŠ PV"
Akademické stáže
 • University of Primorska, Koper, Slovinsko. Erasmus-učitelská mobilita (17. - 21. 5. 2010)
 • Univerzita Komenského, Fakulta tělesnej výchovy a športu, Bratislava, Slovensko, studijní pobyt v rámci mezinárodního projektu Družba (19. 3. - 24. 3. 2007)
 • Univerzita Matěja Béla, Bánská Bystrica, Slovensko, studijní pobyt v rámci mezinárodního projektu CEEPUS, (15. 3. - 25. 3. 2004)
 • Akademia wychowania fyzicznego, Poznaň, Polsko, studijní pobyt v rámci mezinárodního projektu CEEPUS, (3. 4. - 13. 4. 2002)
Universitní aktivity
 • 2008 - 2011 Koordinátor pro kvalitu studia na FSpS
 • 2008 - 2011 člen Rady pro studijní obory MU
 • 2008 - 2011 proděkan pro strategii a rozvoj fakulty
 • 2005 - 2008 předseda Akademického senátu Fakulty sportovních studií MU
 • 2002 - 2005 člen Akademického senátu Fakulty sportovních studií MU
 • člen E-centra MU
Mimouniversitní aktivity
 • člen České statistické společnosti
 • člen České kinantropologické společnosti
 • Atletický trenér I. třídy
 • Předseda atletického klubu AK Tišnov
 • Kondiční trenér reprezentace ČR v badmintonu 2006-2008
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008: organizátor fakultní konference Sport a kvalita života
Vybrané publikace
 • DOSTÁL, Zdeněk, Martin SEBERA, Josef SROVNAL, Kateřina ŠTAFFOVÁ a Martin MODRIANSKÝ. Dual Effect of Taxifolin on ZEB2 Cancer Signaling in HepG2 Cells. Molecules. Mayer und Muller, roč. 26, č. 5, s. nestránkováno, 20 s. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules26051476. 2021. URL info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Martin BUGALA. Identita policejních organizací. Brno: Masarykova univerzita. 91 s. ISBN 978-80-210-8525-1. 2017. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ a Martin SEBERA. The occurrence of the persistent primitive reflexes in school age children (6-11). In Dragan Milanovič, Goran Sporiš, Sanja Šalaj, Dario Škegro. 8 th international scientific conference on kinesiology Proceedings. Zagreb, Croatia: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia. s. 267-271. ISBN 978-953-317-049-7. 2017. info
 • MIKESKA, Ondřej, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Pavel TURČÍNEK. ASSESSMENT OF GROUND REACTION FORCE OF PREGNANT WOMEN DURING WALKING. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. University of Zagreb, Faculty of Kinesio: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia. s. 164-168. ISBN 978-953-317-049-7. 2017. info
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Martin ZVONAŘ a Martin SEBERA. Effect of 6-Month Fascia-Oriented Training on Jump Performance in Elite Female Volleyball Players. Studia Sportiva. Česká republika: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, roč. 2017/11, č. 2, s. 47-54. ISSN 1802-7679. 2017. info
 • KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Martin ZVONAŘ, Martin VAVÁČEK, Igor DUVAČ a Martin SEBERA. Plantar Pressure Distribution During and after Pregnancy and the Effect of Biomechanical Shoes. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, roč. 8/2017, č. 1, s. 7-12. ISSN 1804-6657. doi:10.5817/AI2017-1-7. 2017. URL info
 • GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Jan CACEK a Tomáš KALINA. Major correlates of male height: A study of 105 countries. Economics and Human Biology. Amsterdam: Elsevier Inc., May 2016, č. 21, s. 172-195. ISSN 1570-677X. doi:10.1016/j.ehb.2016.01.005. 2016. URL info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Martin BUGALA. Predictors of children´s successful defence against adult attacker. Archives of Budo. Polsko, roč. 12, č. 2016, s. 141-150. ISSN 1643-8698. 2016. URL URL info
 • GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Jan CACEK. FOOD CONSUMPTION AND THE ACTUAL STATISTICS OF CARDIOVASCULAR DISEASES: AN EPIDEMIOLOGICAL COMPARISON OF 42 EUROPEAN COUNTRIES. Food & Nutrition Research. Sweden: Co-Action Publishing, roč. 2016, č. 60, s. nestránkováno, 27 s. ISSN 1654-6628. doi:10.3402/fnr.v60.31694. 2016. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. The persistent primary reflexes in school age children (6-11). In European Congress of Adapted Physical Activity 2016. 2016. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. USE OF THE DANCE PAD FOR THE DEVELOPMENT OF RHYTHMIC ABILITIES. Science of Gymnastics Journal. roč. 2016, vol.8., num.3., s. 283 - 294. ISSN 1855-7171. 2016. URL info
 • VACENOVSKÝ, Pavel, Tomáš VENCÚRIK a Martin SEBERA. Reaktivní agilita před a po sportovně-specifickém rozcvičení u hráčů stolního tenisu. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, roč. 2015, č. 1, s. 38-44. ISSN 1802-7679. 2015. info
 • HRAZDÍRA, Eduard, Miriam KALICHOVÁ, Martin SEBERA a Martin ZVONAŘ. The efficiency of selected tests for determination of snowboard stance. In Denek, K., Kamińska, A., Oleśniewicz, P. Education of Tomorrow. Education, and other forms of activity of adults. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humaintas. s. 149-163. ISBN 978-83-64788-28-4. 2015. info
 • VODIČKA, Tomáš, Martin ZVONAŘ a Martin SEBERA. Isokinetic strenght in leukemia patients prior to and after treatment - pilot study. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia. s. 680-681. ISBN 978-953-317-027-5. 2014. info
 • SEBERA, Martin, Renata KLÁROVÁ a Jiří ZHÁNĚL. Časové řady. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 53 s. ISBN 978-80-210-6698-4. 2014. info
 • ZHÁNĚL, Jiří, Vladimír HELLEBRANDT a Martin SEBERA. Metodologie výzkumné práce. Brno: Masarykova univerzita. 65 s. 1. ISBN 978-80-210-6875-9. 2014. info
 • ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS, Jan DOŠLA, Martin SEBERA, Vladimír HELLEBRANDT, Jindřich PAVLÍK, Jan ŠENKÝŘ, Dušan HUPKA, Radek MUSIL, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Lukáš OLEJNÍČEK. Průřezová studie dynamických a časových charakteristik chůze české dospělé populace. In Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno: Masarykova univerzita. s. 7-67. ISBN 978-80-210-6851-3. 2014. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA, Aleš SEKOT a Jaromír SEDLÁČEK. Výsledky šetření pohybové aktivity dospělé populace České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 165 s. ISBN 978-80-210-6850-6. 2014. info
 • REGULI, Zdenko, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Martin SEBERA. FLOW STATE OF DIFFERENT LEVELS IN AIKIDO PRACTITIONERS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia. s. 544-546. ISBN 978-953-317-014-5. 2014. info
 • STRUHÁR, Ivan, Martin SEBERA a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Changes in Postural Stability after Coordination Exercise. International Journal of Medical, Health, Pharmaceutical and Biomedical Engineering. roč. 8, č. 6, s. 327-330. ISSN 1307-6892. 2014. info
 • GRASGRUBER, Pavel, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Martin SEBERA. The role of nutrition and genetics as key determinants of the positive height trend. Economics and Human Biology. Elsevier Inc., roč. 15, December 2014, s. 81-100. ISSN 1570-677X. doi:10.1016/j.ehb.2014.07.002. 2014. URL info
 • SEBERA, Martin. Statistika - vícerozměrné metody. první. Brno: Masarykova univerzita. 97 s. ISBN 978-80-210-6692-2. 2014. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Martin SEBERA a Josef MICHÁLEK. Selected Somatic Parameters by Socio-Cultural Characteristics of Czech Adult Population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante. s. 311-318. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.14. 2014. info
 • HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK a Martin SEBERA. Indicators of obesity and the educational attainment of the Czech female population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante. s. 388-397. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.24. 2014. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA a Jaromír SEDLÁČEK. Physical activity as a determinant of diseases, back and joint pains in adult Czech population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante. s. 429-435. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse. 2014. info
 • HRAZDÍRA, Eduard, Pavel GRASGRUBER a Martin SEBERA. The relationship between relative sitting height and flexibility in the Czech adult population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante. s. 445-448. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.31. 2014. info
 • SEBERA, Martin. Biomechanická analýza pohybového výkonu III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 151 s. ISBN 978-80-210-6761-5. 2014. info
 • SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Aplikovaná matematická statistika. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 51 s. ISBN 978-80-210-7427-9. 2014. URL info
 • SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Applied mathematical statistics. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 48 s. ISBN 978-80-210-7428-6. 2014. URL info
 • NOVOTNÝ, Martin a Martin SEBERA. Informatics and science databases. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 48 s. ISBN 978-80-210-7441-5. 2014. URL info
 • MUSIL, Radek, Pavel KORVAS, Martin SEBERA a Vladimír HELLEBRANDT. Časové srovnání vybraných fází kroku v průběhu přirozené chůze u dospělých žen. In Mgr. Martin Sebera, Ph.D. Biomechanická analýza pohybového výkonu III. Brno: Masarykova univerzita. s. 74-89. ISBN 978-80-210-6761-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.210-6762-2014. 2014. info
 • SEBERA, Martin a Kateřina MIGDAUOVÁ. Posuzování variability chůze na základě měření plantárního tlaku. In Mgr. Martin Sebera, Ph.D. Biomechanická analýza pohybového výkonu III. Brno: Masarykova univerzita. s. 117-129. ISBN 978-80-210-6761-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.210-6762-2014. 2014. info
 • KASOVIČ, Mario, Martin ZVONAŘ a Martin SEBERA. Utjecaj mase školske torbe na zdravlje djeteta. Hrvatski Športskomedicinski vjesnik. Zagreb, roč. 29, 2/2014, s. 84-90. ISSN 0354-0766. 2014. info
 • HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Martin SEBERA a Eva PAJEROVÁ. The effect of smoking on visceral fat accumulation in Czech men and women. In Alicante, Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Španělsko: University of Alicante. s. 552-560. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.46. 2014. info
 • SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Metodologie bakalářské práce. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 24 s. ISBN 978-80-210-7379-1. 2014. URL info
 • SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Výzkumné projekty. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 50 s. ISBN 978-80-210-7452-1. 2014. URL info
 • HELLEBRANDT, Vladimír a Martin SEBERA. Metodologie kvalitativního výzkumu. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 52 s. ISBN 978-80-210-7444-6. 2014. URL info
 • SEBERA, Martin. Možnosti klasifikačních metod. In doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. Aplikace výzkumných metod v kinantropologii. Brno: Masarykova univerzita. s. 76-86. ISBN 978-80-210-6792-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6793-2014. 2014. info
 • SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Metodologie magisterské práce. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 20 s. ISBN 978-80-210-7380-7. 2014. URL info
 • SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Statistika v kinantropologii. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 31 s. ISBN 978-80-210-7409-5. 2014. URL info
 • VÍT, Michal, Jindřiška KOHOUTKOVÁ, Martin BUGALA a Martin SEBERA. Evaluation of stress conditions in self-defence scenario training. In 3rd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. ISBN 978-83-7996-052-1. 2014. info
 • ZVONAŘ, Martin, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Tomáš VESPALEC. Influence of sports on state of plantar pressure. Journal of the international federation of physical education. roč. 83, č. 2, s. 57-61. ISSN 0256-6419. 2013. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Josef MICHÁLEK a Martin SEBERA. Relationship between Selected Somatic Parameters and Socio-cultural Characteristics of Czech Adult Population. FIEP Bulletin. Fos do Iguacu: New World grafica LTDA, roč. 83, č. 2, s. 62 - 66. ISSN 0256-6419. 2013. info
 • NAGYOVÁ, Ildikó a Martin SEBERA. Vliv kouření na nemocnost dětí do tří let věku. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, roč. 2013, 4. ISSN 1802-6281. 2013. info
 • SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Martin SEBERA. The effect of caffeine administration on endurance performance –using The Borg scale. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. In 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Brno: Muni press, Masaryk University. s. 67-72. ISBN 978-80-210-6640-3. 2013. info
 • SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Martin SEBERA. Caffeine effect on maximal power output during endurance performance. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference - Szombathely 2013. 2013. info
 • HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK a Martin SEBERA. Indicators of obesity and their relationship with the educational attainment of the Czech female population. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference. 2013. info
 • MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Martin SEBERA. Podíl hodnotových orientací na aktuálním výkonu v dráhové cyklistice. In Mgr. Alena Cepková, Ph. D., Ing. Miroslav Horvát. Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 21. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě. s. 161-166. ISBN 978-80-227-4113-2. 2013. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Martin SEBERA. ANALÝZA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FAKULTU SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY. In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita. s. 17-29. ISBN 978-80-210-6290-0. 2013. info
 • ZVONAŘ, Martin, Josef MALEČEK, Igor DUVAČ, Vladimír PSALMAN a Martin SEBERA. MONITOROVÁNÍ SRDEČNÍ FREKVENCE BĚHEM TESTOVÁNÍ VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ VE FOTBALE. In Roman Vala. Výzkum ve sportovním tréninku I. Brno: Masarykova univerzita. s. 17-25. Výzkum ve sportovním tréninku sv. 1. ISBN 978-80-210-6191-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6192-2013. 2013. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Martin SEBERA, Josef MICHÁLEK a Jan CACEK. Determination of socio-culturel characteristics on somatic parameter body mass index in Czech adult population. Journal of Human Sport and Exercise. Alicante (Spain): University of Alicante. Faculty of Education, Volume 8, č. 2, s. 30-35. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.2012.8.Proc2.04. 2013. info
 • DOSTÁL, Zdeněk, Martin SEBERA, Josef SROVNAL, Michaela SEDLÁČKOVÁ a Martin MODRIANSKÝ. Influence of selected natural substances on global MicroRNA expression in HepGA cell line. 2013. URL info
 • SEBERA, Martin, Martin ZVONAŘ a Hana HOLEŠOVSKÁ. Biomechanical 3D Analysis of Slapping in Softball. In Education of Tomorrow. Sosnowiec: Wyzsza szkola humanitas. s. 245-258. From Nursery School to the Professional Activity. ISBN 978-83-61991-14-4. 2012. info
 • BERÁNKOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISSN 1802-128X. 2012. URL info
 • SEBERA, Martin, Michaela KUBECOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. 3D biomechanická analýza přemetu vpřed. Physiotherapia Slovaca. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, roč. 2, 2012, 2, s. 60-71, 11 s. ISSN 1338-1601. 2012. info
 • SEBERA, Martin, Jaromír SEDLÁČEK, Jan CACEK a Josef MICHÁLEK. Determination of Somatic Parameters in Czech Senior Population. International Journal of Developmental Sport Management. Volume 1, č. 2, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 2162-092X. 2012. URL info
 • KORVAS, Pavel, Martin SEBERA, Radek MUSIL, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Jindřich PAVLÍK a Jan DOŠLA. Preliminary research of plantar pressure and time characteristics of gait. In Dr. Gregory T. Papanikos. ATINER's Conference Paper Series FIT2012-0225,. 1. vyd. Athény: The Athens Institute for Education and Research. s. "nestránkováno", 15 s. ISSN 2241-2891. 2012. URL info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Martin SEBERA a Josef MICHÁLEK. Relationships of Some Physical Development Parameters with Fitness Score of Czech Senior Population. In Enric M. Sebastiani and Josep Cabedo. Together for Physical Education. 1st. Barcelona: Scientific Communications of the 7th FIEP European Congress 1r Congrés Catalŕ de l’Educació Física i de l’Esport. s. 517-522. ISBN 978-84-9729-314-3. 2012. info
 • ZVONAŘ, Martin, Kateřina LUTONSKÁ, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Tomáš VESPALEC. Influence of combative sports on state of plantar pressure. Ido Movement for Culture. roč. 12, č. 1, s. 30-35. ISSN 1730-2064. 2012. URL info
 • MUSIL, Radek, Martin SEBERA, Jan ŠENKÝŘ a Josef MICHÁLEK. Comparison of gait stages in women in different age. In EMED Scietific Meeting 2012, 2012. 2012. info
 • DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Kräuff Rainer SCHWANHAEUSER WULFF, Aleš SEKOT, Dalibor HRUŠKA a Martin SEBERA. EURO-PREVOB: dílčí zpráva o spolupráci Masarykovy univerzity jako zástupce ČR na projektu 6. RP č. 044291. Výživa a potraviny. Praha, roč. 2012, supplement 2012, s. 1-7. ISSN 1211-846X. 2012. info
 • MIGDAUOVÁ, Kateřina a Martin SEBERA. Komparace metodologie a statistických metod v disertačních pracích. In Martin Zvonař et al. Sport ve vědě, věda ve sportu. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity,. s. 180-185, 225 s. ISBN 978-80-210-6080-7. 2012. info
 • DOŠLA, Jan, Pavel KORVAS, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA, Radek MUSIL a Jan ŠENKÝŘ. Comparison of selected characteristics of gait in men and women. In 7th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 9-12 December 2012. 2012. info
 • SEBERA, Martin. Selected Chapters on Methodology. 1st. Brno: Masaryk University. 52 s. ISBN 978-80-210-5964-1. 2012. URL info
 • ZVONAŘ, Martin, Igor DUVAČ, Martin SEBERA, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Tomáš VESPALEC a Josef MALEČEK. Antropomotorika pro magisterský program tělesná výchova a sport. 1.vydání. Brno: muni PRESS. 231 s. ISBN 978-80-210-5380-9. 2011. info
 • ZVONAŘ, Martin, Martin SEBERA, Vladimír PSALMAN a Igor DUVAČ. Kinematics Analyse Of Volleyball Ofense On Different Level Of Players Quality. Medicine and science in sports and exercise. roč. 43, č. 5, s. 427-1112. ISSN 0195-9131. 2011. info
 • LUKEŠOVÁ, Olga, Martin SEBERA, Halina MATĚJOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Změna stravovacích zvyklostí účastnic skupinových kurzů kognitivně behaviorální terapie obezity. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, roč. 66, č. 3, s. 58-61. ISSN 1211-846X. 2011. info
 • NYKODÝM, Jiří, Martin ZVONAŘ a Martin SEBERA. Pohybová aktivita studentů Masarykovy univerzity. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, roč. 2011/5, č. 1, s. 57-63. ISSN 1802-7679. 2011. info
 • ZVONAŘ, Martin, Josef MALEČEK, Igor DUVAČ, Vladimír PSALMAN a Martin SEBERA. Heart rate monitoring during testing of endurance abilities in Football. In Dragan Milanovic. 6th International scientific conference on kinesiology. Zagreb: University of Zagreb. s. 422-426. ISBN 978-953-317-013-8. 2011. info
 • PSALMAN, Vladimír, Martin ZVONAŘ, Jiří ZHÁNĚL, Igor DUVAČ a Martin SEBERA. Timing in Tennis sport. In Universitiy School of sport education in Cracow. International scientific conference of sport kinetics. Cracow: Universitiy School of sport education in Cracow. s. 44-45. ISBN 978-83-62891-05-4. 2011. info
 • CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Efekt aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu a tělesnou teplotu jádra. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY. s. 14 - 18, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9. 2011. info
 • HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Lukáš VRBA, Josef MICHÁLEK a Martin SEBERA. Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na odrazové schopnosti sportovců. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY. s. 102-107, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9. 2011. URL info
 • MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Tomáš KALINA a Radek MASAŘ. Analýza přijímacích zkoušek z atletiky na FSpS Brno za období 2009 – 2011. In Dušana Čierna. Atletika 2011 : vedecký zborník. 1. vyd. Bratislava: IMC AGENCY. s. 126-132. ISBN 978-80-89257-37-9. 2011. info
 • ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Vliv pravidelné pohybové inetrvence na aerobní vytrvalost důchodců žijících v domově pro seniory. Geriatria. Bratislava, roč. 1/2011, č. 1, s. 7-12. ISSN 1335-1850. 2011. info
 • NOVOTNÝ, Martin a Martin SEBERA. Biomechanická 3d analýza konkrétní techniky hodu oštěpem a srovnání se světovými oštěpaři. In Mgr. Alena Cepková, PhD. Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava. s. 97 - 101, 200 s. ISBN 978-80-227-3619-0. 2011. info
 • SEBERA, Martin, Jan SEDMIDUBSKÝ a Martin ZVONAŘ. Distance-Time Dependencies of Spatial Coordinates for Gait Recognition. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, MU, roč. 5, č. 3, s. 410-416. ISSN 1802-7679. 2011. info
 • KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Kateřina MIGDAUOVÁ, Milan MOJŽÍŠ a Martin SEBERA. Detetmination of individual grip width setting in hand dynamometry. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, roč. 5/2011, č. 3, s. 121 - 125. ISSN 1802-7679. 2011. info
 • ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010. URL info
 • ZVONAŘ, Martin, Josef PAVLÍK, Martin SEBERA, Tomáš VESPALEC a Jan ŠTOCHL. Vybrané kapitoly z antropomotoriky. první vydání. Brno: Masarykova univerzita. 86 s. první svazek. ISBN 978-80-210-5144-7. 2010. info
 • ZVONAŘ, Martin, Martin SEBERA, Vladimír PSALMAN a Zdenko REGULI. Balance abilities from the view of three dimensional analysys. 2010. info
 • ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Manual dexterity of older adults living in homes for elderly people. Scripta medica. Brno, roč. 83, č. 2, s. 130-136. ISSN 1211-3395. 2010. info
 • ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Vliv intervenčního pohybového programu na funkční soběstačnost a manuální zručnost důchodců žijících v domově pro seniory. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E.Purkyně, roč. 90/2010, č. 5, s. 295-299. ISSN 0032-6739. 2010. info
 • ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Vliv pravidelné pohybové intervence na funkční zdatnost důchodců žijících v domově pro seniory. Mikulov: Celostátní konference II. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita, 2010. info
 • ZVONAŘ, Martin, Milan MOJŽÍŠ, Zdenko REGULI a Martin SEBERA. Srovnání vybraných parametrů tělesné zdatnosti 12 až 15letých žáků v ČR a USA. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, roč. 19/2010, č. 4, s. 258-263, 265 s. ISSN 1210-5481. 2010. info
 • ZVONAŘ, Martin, Kateřina KOLÁŘOVÁ a Martin SEBERA. Plantar pressure in grammar school girls and influence of sports activities, exercise surfaces and sports shoes. Physical education and sport. Pitesti: University of Pitesti, roč. 14/2010, č. 1, s. 110-114, 415 s. ISSN 1453-1194. 2010. info
 • ZVONAŘ, Martin, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Martin SEBERA a Radek MUSIL. PLANTÁRNÍ TLAK U ŽÁKYŇ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA A JEHO OVLIVNĚNÍ SPORTOVNÍMI AKTIVITAMI, CVIČEBNÍM POVRCHEM A SPORTOVNÍ OBUVÍ. In TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT, VÝSKUM NA UNIVERZITÁCH. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava. s. 24 - 35. ISBN 978-80-227-3403-5. 2010. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Petr ČEJKA a Michaela HÍREŠOVÁ. Rozcvičení před výkonem u předních českých fotbalových klubů. In Atletika 2010 (Sborník příspěvků). 1. vyd. Praha: UK v Praze, FTVS, katedra atletiky. s. 144 - 150, 180 s. ISBN 978-80-86317-80-9. 2010. info
 • MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA a Lukáš LÍPA. Porovnání vybraných parametrů vybraných skokanů do dálky. In Jitka Vindušková. Atletika 2010. Praha: FTVS UK. s. 72-78. ISBN 978-80-86317-80-9. 2010. info
 • SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK a Jan CACEK. Změna reakční doby se zavedením pravidla o nulové toleranci. In Jitka Vindušková. Atletika 2010. 1. vyd. Praha: FTVS UK. s. 87-90. ISBN 978-80-86317-80-9. 2010. info
 • ZVONAŘ, Martin, Martin SEBERA, Zdenko REGULI, Milan MOJŽÍŠ, Vladimír PSALMAN a Igor DUVAČ. Comparison of selected measures of physical fitness of Czech and USA 12 to 15 years old boys. In Jianguo Zhang, Yong Jiang, Yuling Zou, Jiaqi Chen. Proceedings of the 2010 International Symposium on Children and Youth Fitness and Health. Liverpool, England: World Academic Union (World Academic Press). s. 380-383. ISBN 978-1-84626-059-9. 2010. info
 • ZVONAŘ, Martin, Josef PAVLÍK, Martin SEBERA, Tomáš VESPALEC a Jan ŠTOCHL. Vybrané kapitoly z antropomotoriky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 86 s. ISBN 978-80-210-5144-7. 2010. info
 • SEBERA, Martin a Michal PŘIKRYL. Squash – Multimediální výukový materiál. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2009. URL info
 • HRAZDIRA, Luboš, Lenka BERÁNKOVÁ a Martin SEBERA. Použití ASU SYSADOA preparátu v léčbě chondropatie sportovců. Medicina sportiva. Bohemica & Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství., roč. 18, č. 2, s. 84-96, 12 s. ISSN 1210-5481. 2009. info
 • REGULI, Zdenko, Martin SEBERA, Michal VÍT a Martin ZVONAŘ. Specific Rating Scale for Evaluating Back Roll Fall. In International Scientific Conference Physical Education and Sport in Research. 2009. info
 • ZVONAŘ, Martin, Vladimír PSALMAN, Martin SEBERA a Zdenko REGULI. The Relationship Between Balance Ability and Body Weight in 11 to 15 Year Old Children. In International Scientific Conference Physical Education and Sport in Research. 2009. info
 • REGULI, Zdenko, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Michal VÍT. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In Current trends in Performance Analysis. Achen: Shaker Verlag. s. 223-227, 293 s. ISBN 978-3-8322-8390-2. 2009. info
 • ZVONAŘ, Martin, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Jitka KOPŘIVOVÁ. The influence of regular physical activities on the level of mental functions and coordination in people over the age of 60. In Current trends in Performance Analysis. Aachen: Shaker Verlag. s. 303-307, 393 s. ISBN 978-3-8322-8390-2. 2009. info
 • POLÁČEK, Andrej, Zdenko REGULI a Martin SEBERA. Shoda hodnotitelů u hodnocení specifických pohybových dovedností v sebeobraně. Studia Sportiva. roč. 3, č. 2, s. 73-85, 12 s. ISSN 1802-7679. 2009. info
 • POLÁČEK, Andrej, Zdenko REGULI a Martin SEBERA. Využívanie všeobecne platných princípov vo vyučovaní pohybových vzorcov profesnej sebaobrany na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku. In STEHLÍK, Miloslav, Zuzana NĚMEČKOVÁ a Zdenko REGULI. Zvládání extrémních situací. Praha: CASRI. 16 s. ISBN 978-80-254-5909-6. 2009. info
 • CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m. In Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, FHV Banská Bystrica. s. 48 - 58, 367 s. ISBN 978-80-8083-889-8. 2009. info
 • LUKEŠOVÁ, Olga, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Martin SEBERA, Zdeňka BARTOŠOVÁ, Veronika BŘEZKOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Skupinová kognitivně behaviorální terapie obezity v primární prevenci metabolického syndromu. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, roč. 89, č. 10, 5 s. ISSN 0032-6739. 2009. info
 • ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Manuální zručnost důchodců žijících v domově pro seniory. In Sborník Mezinárodní konference Sport a kvalitra života Brno 2009 MU FSpS Brno. Brno: Masarykova univerzita. 6 s. ISBN 978-80-210-5006-8. 2009. info
 • MEDIŠAUSKAITE, Vilma, Marie BLAHUTKOVÁ, Skaiste LASKIENE a Martin SEBERA. Self-esteem in adolescent basketball players: gender and age involvement. Kinesiologia Slovenica. Ljubljana: University of Ljubljana, roč. 15, č. 1, s. 42-48. ISSN 1318-2269. 2009. info
 • MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Jiří ŠMITÁK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Sledování vybraných faktorů u 3 ultramaratónců v běhu na 48 hodin v hale. In Ivan Čilík et al. Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. s. 59-67. ISBN 978-80-8083-889-8. 2009. info
 • NOVOTNÁ, Martina, Tomasz MENDREK, Stanislav BERNACIK, Martin SEBERA a Petr ZAORAL. Badminton - interaktivní průvodce. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2008. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor, Martin SEBERA, Petr HUTA a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2008. URL info
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Radek TURIN, Martin SEBERA, Barbora ZUCHOVÁ, Petr ZAORAL a Martin NOVOTNÝ. První pomoc ve školských zařízeních. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2008. URL info
 • HOFER, Luděk, Marie BLAHUTKOVÁ a Josef PAVLÍK. Podíl biomechanické analýzy přeskoku přemet vpřed a dvojné salto vpřed skrčmo na výsledku sportovce v soutěži. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, roč. 2, 1., s. 62-71. ISSN 1802-7679. 2008. info
 • ZVONAŘ, Martin, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Jitka KOPŘIVOVÁ. The influence of regular physical activities on the level of mental functions and coordination in people over the age of 60. In World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. BOOK OF PROCEEDINGS. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität. s. 334-338. ISBN 1-901280-01-2. 2008. info
 • REGULI, Zdenko, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Michal VÍT. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. BOOK OF PROCEEDINGS. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität. s. 375-380. ISBN 1-901280-01-2. 2008. info
 • HRTOŇOVÁ, Nina, Petr FUČÍK a Martin SEBERA. How Do Teachers, Parents and Pupils Perceive the Impact of ICT on Education? In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. University of Ostrava: Univerzita Ostrava. s. 176-184, 8 s. ISBN 978-80-7368-577-5. 2008. info
 • SEBERA, Martin a Lenka BERÁNKOVÁ. E-learning a studijní styly u mužů a žen v kurzu Zdravotní tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií. In SEBERA, Martin a Lenka BERÁNKOVÁ. SCO 2008 Sharable Content Objects. 1. vyd. Brno: MU Brno. 6 s. ISBN 978-80-210-4613-9. 2008. info
 • LUKEŠOVÁ, Olga, Martin SEBERA, Zdeňka BARTOŠOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Veronika BŘEZKOVÁ. Vliv 3měsíční skupinové kognitivně behaviorální terapie obezity na vybrané rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. In: sborník abstrakt XV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, roč. 54, č. 9, s. 900. ISSN 0042-773X. 2008. info
 • SEBERA, Martin, Martin NOVOTNÝ, Martin ZVONAŘ a Lenka BERÁNKOVÁ. Biomechanická 3D analýza hodu oštěpem. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, roč. 2/2008, č. 2, s. 27-40, 13 s. ISSN 1802-7679. 2008. info
 • BERÁNKOVÁ, Lenka, Martin SEBERA, Roman GRMELA a Jitka KOPŘIVOVÁ. Use of e-learning as a tutorial aid in semi practical courses at Faculty of sports studies, Masaryk university. In ICERI 2008. 1. vydání. Madrid, Španělsko: International Association of Technology, Education and Development. 4 s. ISBN 978-84-612-5091-2. 2008. URL info
 • SEBERA, Martin, Lenka BERÁNKOVÁ a Martin ZVONAŘ. Changes of Learning styles in E-larning Course at Faculty of Sport Studies. In ICERI2008 Proceedings. 1. vydání. Madrid, Španělsko: International Association of Technology, Education and Development. 4 s. ISBN 978-84-612-5091-2. 2008. URL info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Martin SEBERA. Diference v pozátěžové koncentraci laktátu po maximálním běžeckém a cyklistickém (60s) zatížení. In Atletika 2008. 1. vyd. Nitra: UKF PF KTVŠ. s. 93-100, 231 s. ISBN 978-80-8094-373-8. 2008. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK, Petr KNECHT, Milan KUBIATKO a Martin SEBERA. CPV videoweb: tvorba elektronického učebního prostředí pro didaktickou přípravu budoucích učitelů. In HAVEL, Jiří, Oldřich ŠIMONÍK a Jan ŠŤÁVA. Pedagogické praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD. s. 151-156. ISBN 978-80-7392-052-4. 2008. URL info
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Olga LUKEŠOVÁ, Martin SEBERA, Veronika BŘEZKOVÁ a Zdeňka BARTOŠOVÁ. Možnosti primární prevence kardiovaskulárních chorob v nutriční poradně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, roč. 54, 7-8, s. 789-790. ISSN 0042-773X. 2008. info
 • PAGE, Randy, Emilia ZARCO, Ihasz FERENC, Suwanteerangkul JIRAPORN, Uvacsek MARTINA, Mei-Lee CHING, Miao NAE-FANG, Simonek JAROMIR, Renata KLÁROVÁ, Hantiu IACOB a Kalabiska IRÉN. Cigarette Smoking and Indicators of Psychosocial Distress in Southeast Asian and Central-Eastern European Adolescents. JOURNAL OF DRUG EDUCATION. roč. 38, č. 4, s. 307-328. ISSN 0047-2379. doi:10.2190/DE.38.4.a. 2008. URL info
 • MEDIŠAUSKAITĖ, Vilma, Skaistė LASKIENĖ a Martin SEBERA. Perception of Global Self-esteem and Body Fat in Adolescents Engaged in Basketball. Education. Physical Training. Sport. Lithuanian Academy of Physical Education, roč. 71, č. 4, s. 63-68. ISSN 1392-5644. 2008. URL info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar, Martin SEBERA a Marie BLAHUTKOVÁ. Psychomotorika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007. URL info
 • SEBERA, Martin, Lenka BERÁNKOVÁ a Nina HRTOŇOVÁ. E-learningový kurz: Zdravotní tělesná výchova. In Studentská konference kinantropologie 2007. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2007. info
 • SEBERA, Martin a Lenka BERÁNKOVÁ. Pilotní kurz: Zdravotní tělesná výchova. In SCO 2007 Sharable Content Objects, 4. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 1. vyd. Brno: MU. 250 s. ISBN 978-80-210-4296-4. 2007. info
 • SEBERA, Martin, Stanislav JOUKAL a Martin ZVONAŘ. 3D biomechanická analýza v atletice. Atletika. Praha: Česká atletika s.r.o., roč. 59, č. 6, s. 1-2. ISSN 0323-1364. 2007. info
 • REGULI, Zdenko, Martin SEBERA a Martin ZVONAŘ. Kinematická analýza chůze (Full text on CD ROM enclosed). In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita. s. 117-117, 5 s. ISBN 978-80-210-4435-7. 2007. info
 • CACEK, Jan, Martin SEBERA a Petr LAJKEB. Běžecká ekonomika u českých běžců na střední trati. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 12-22, 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7. 2007. info
 • ZVONAŘ, Martin, Martin SEBERA a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vliv pravidelné pohybové aktivity na úroveň psychických funkcí a koordinačních schopností u osob starších 60 let. In JADVIDŽÁK, Igor. Transformace tělesné výchovy a sportu na Slovensku. The first. © University of Constantine the Philosop: (C) University of Constantine the Philosopher in Nitra. 76 s. ISBN 978-80-8094-173-4. 2007. info
 • ZVONAŘ, Martin a Martin SEBERA. Simi motion 3D biomechanická analýza. Studia sportiva. Brno: FSpS MU Brno, roč. 2/1, č. 1, 116 s. ISSN 1802-7679. 2007. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA, Martina NOVOTNÁ, Jan CACEK a Petr LAJKEB. Conconiho test v terénu a v laboratoři. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: MU. s. 136-145, 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7. 2007. info
 • NOVOTNÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ a Martin SEBERA. Modifikovaný Saltinův test v terenních podmínkách pro hodnocení běžecké ekonomiky a aerobní kapacity. In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. s. 91-92, 6 s. ISBN 978-80-210-4435-7. 2007. info
 • NOVOTNÁ, Martina, Jan CACEK, Martin ZVONAŘ, Jan NOVOTNÝ a Martin SEBERA. Modified Saltin Test under Conditions for Reviewing Running Economy and Aerobic Capacity. In Diversity in Physical Activity and Health: Measurement and Research Issues and Challanges. The Cooper Institute. Dallas, Texas, USA: The Cooper Institute. s. 31. 2007. info
 • ZVONAŘ, Martin. The influence of regular physical activitieson the level of mental functions and coordination in people over the age of 60. In KOPŘIVOVÁ, Jitka, Martin SEBERA a Igor JADVIDŽÁK. III.International Congress on Sports Medicine, Exercise Science and Physical Education. Gwalior - India: The Global Academic Network. s. 47 - 48, 308 s. 2007. info
 • SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK a Petr LAJKEB. Videoprezentace v elektronickém podobě - streamování. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: MU. 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7. 2007. info
 • MOTYČKA, Jaroslav, Martin SEBERA a Barbora JALOVECKÁ. Vliv pohybové aktivity ve středním a vysokém věku na zdraví. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: MU. 159 s. ISBN 978-80-210-4435-7. 2007. info
 • MALEŇÁKOVÁ, Šárka, Vlasta VILÍMOVÁ, Martin SEBERA a Martin VILÍM. Tvorba školního vzdělávacího programu základního vzdělávání na ZŠ Lysice. In Pedagogická kinantropologie. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta. s. 9 - 9, 30 s. ISBN 80-7368-159-5. 2006. info
 • HRAZDIRA, Luboš, Lenka BERÁNKOVÁ a Martin SEBERA. Možnosti posilování hamstringů za pomoci speciální plošiny-první zkušenosti. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, roč. 2006, č. 2, 2 s. ISSN 1210-5481. 2006. info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK a Pavlína RALEVSKÁ. Doping a hodnotové orientace u vrcholových sportovců adolescentů. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK. s. 87-93, 8 s. ISBN 80-7041-104-X. 2006. URL info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK a Martin ZVONAŘ. Aging and E-learning. In Aging and Physical Activity 2006. Rydzina; Poland: University School of Psysical Education, Poznan. s. 55-55. ISBN 83-923916-2-4. 2006. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ, Alena CHALOUPECKÁ a Martina BERNACIKOVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISSN 1802-128X. 2006. PURL url info
 • MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Martin SEBERA a Petr LAJKEB. Sledování atletické výkonnosti studentů FSpS v určitých časových etapách. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM Agency. s. 161-165, 252 s. ISBN 80-89257-01-1. 2006. info
 • CACEK, Jan, Milena STRACHOVÁ, Josef MICHÁLEK, Martin SEBERA a Petr LAJKEB. Využitelnost deníku trenéra v trenérské praxi. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM Agency. s. 27-31, 252 s. ISBN 80-89257-01-1. 2006. info
 • CACEK, Jan, Milena STRACHOVÁ, Petr LAJKEB a Martin SEBERA. Evaluace trenérsko- metodických praxí ze specializace atletika. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM agency. s. 32-37, 252 s. ISBN 80-89257-01-1. 2006. info
 • SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK a Petr LAJKEB. Jednoduchá biomechanická analýza během 3 minut. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM agency. s. 191-195, 252 s. ISBN 80-89257-01-1. 2006. info
 • SEBERA, Martin. E-learning na Fakultě sportovních studií. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: MU. s. 102-105. ISBN 80-210-4145-5. 2006. info
 • SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK, Šárka MALEŇÁKOVÁ a Vlasta VILÍMOVÁ. Hodnocení atletické výkonnosti v rámci přijímacího řízení na FSpS v letech 2002-2006. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: MU. s. 103-114. ISBN 80-210-4145-5. 2006. info
 • REGULI, Zdenko, Jiří VOLDÁN, Michal VÍT, Martin SEBERA a Imrich SZOLIK. Aikidó: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Jiří VOLDÁN. Základy sebeobrany: uvolňování z úchopů a objetí: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Michal CHARVÁT, Jitka KOPŘIVOVÁ a Jan NOVOTNÝ. The Influnce of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Acta Math.Univ.M. Belii. první. Slovensko: UMB BB. s. 29-40. ISBN 80-8083-312-5. 2006. info
 • SEKOT, Aleš. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 304-315. ISBN 80-244-116-4. 2005. info
 • SEKOT, Aleš. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Josef NEKOLA a Jan ZIMMER. Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 131. ISBN 80-951B-2005. 2005. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Pavlína RALEVSKÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv školní tělesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentů. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. první. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem. s. 156 - 160, 4 s. ISBN 80-7077-691-9. 2005. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Marie BLAHUTKOVÁ a Martin SEBERA. Instituce v globální společnosti a její role v boji proti negativním jevům. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc. s. 53-61. ISBN 80-244-1116-4. 2005. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Ladislav BEDŘICH a Martin SEBERA. Psychologická charakteristika osobnosti vysokoškolského studenta v oboru tělesná výchova. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc. s. 221-226. ISBN 80-244-1116-4. 2005. info
 • SEBERA, Martin, Ladislav BEDŘICH, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc. s. 304-315. ISBN 80-244-1116-4. 2005. info
 • ZOUNEK, Jiří a Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2005, č. 10, s. 95-108. ISSN 1211-6971. 2005. info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jaroslav NEKOLA, Jan NOVOTNÝ a Jan ZIMMER. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK. s. 158-162. ISBN 80-7041-487-1. 2005. info
 • SEBERA, Martin, Pavlína RALEVSKÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Doping ve sportu u současných adolescentů. In Primární prevence rizikového chování. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze. s. 29. 2005. info
 • CHARVÁT, Michal, Martin SEBERA a Marie BLAHUTKOVÁ. The Impact of Sports on Children's Health and Quality of Life. In Movement and Health 2005. Olomouc. 8 s. ISBN 8024411660. 2005. info
 • SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 200 s. ISBN 80-210-3531-5. 2004. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Wieslava MARTYNIEC-DLUZIEWSKA a Anna NADOLSKA. Rizika a úskalí práce s handicapovanými ve školní tělesné výchově. In Pohyb a výchova. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně. s. 8-11. ISBN 80-7044-563-7. 2004. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA a Michal CHARVÁT. Vliv některých socioekonomických prvků na kolísání výkonové motivace u mladých sportovců. Tělesná kultura : recenzované periodikum Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: AISIS Kladno, roč. 2004, č. 29, s. 81-97, 16 s. ISSN 1211-6512. 2004. info
 • SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Doping ve sportu a jeho hodnocení mezi mládeží ve Znojemském regionu. In Sport a kvalita života (CD ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU. s. 75-77. ISBN 80-210-3541-2. 2004. info
 • SEBERA, Martin, Vlasta VILÍMOVÁ, Stanislav JOUKAL a Josef MICHÁLEK. Multimediální metodický materiál pro výuku atletiky na ZŠ. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ATLETIKA 2004. Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB. s. 221-223. ISBN 80-8083-007-X. 2004. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Marie BLAHUTKOVÁ, Martin SEBERA a Maria OLŠAVSKÁ. Působení fotbalu na změny postojů v procesu socializace u rómských dětí. první. České Budějovice: JČU Pedagogická fakulta, České Budějovice. 130 s. ISBN 80-7040-721-2. 2004. info
 • PAVLÍK, Josef a Martin SEBERA. SPORT A KVALITA ŽIVOTA. 2004. URL info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA a Patrick HAVELKA. Sexuální výchova mentálně postižených prostřednictvím prožitkových pohybových aktivit. In Sborník příspěvků Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. první. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec. s. 22 - 26. ISBN 80-7041-666-1. 2004. info
 • SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Postoj české mládeže k zakázaným dopingovým prostředkům ve sportu. první. České Budějovice: Jihočeská Univerzita České BUdějovice. 6 s. ISBN 80-7040-721-2. 2004. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Anna NADOLSKA, Martyniec Viesza DLUZIEWSKA a Mária OĹŠAVSKÁ. Differences in care of Health in relation to Quality of life of Czech, Slovak and Polisch special school teachers. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 163 - 182, 19 s. ISBN 978-80-7315-093-8. 2004. info
 • SEBERA, Martin. Modular synthesis of Petri nets. In ASIS. Ostrava. ISBN 80-86840-03-4. 2004. info
 • SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Marketingové aspekty sportu. In Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita. s. 111-154. ISBN 80-210-3531-5. 2004. info
 • HAVLÍČEK, Ivo a Martin SEBERA. Využití hodnocení proporcionality stavů sportovce. In Sborník Nové poznatky v kinantropolgickém výzkumu. Brno: FSpS MU. s. 58 - 63. ISBN 80-210-3009-2. 2003. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA a Vlasta VILÍMOVÁ. Hodnocení atletické výkonnosti v rámci přijímacího řízení na FSpS v roce 2002. In Atletika 2003. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 144-149. ISBN 80-210-3099-2. 2003. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA a Vlasta VILÍMOVÁ. Záznam srdeční frekvence při desetiboji. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Soubor referátů ze semináře pořádaného 12.- 14.11. 2003 na FSpS v Brně. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 4 s. ISBN 80-210-3261-8. 2003. info
 • SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Vyhodnocení přijímacích zkoušek na FSpS 2003. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Soubor referátů ze semináře pořádaného 12.- 14.11. 2003 na FSpS v Brně. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 66. ISBN 80-210-3261-8. 2003. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA a Martina NOVOTNÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Paido / Fakulta sportovních studií MU. ISBN 80-7315-064-6. 2003. info
 • SEBERA, Martin a Helena SEBEROVÁ. Časové řady a wavelety. Vyškov: VVŠ PV Vyškov. s. 352-356. ISBN 80-7231-090-9. 2002. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Martin SEBERA. Problémy specifické a nespecifické pozornosti ve sportu a možnosti jejího testování pomocí specializovaného software. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 3 s. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. ISBN 80-85109-09-3. 2002. info
 • CACEK, Jan a Martin SEBERA. Shluky v rámci temperamentové kompozice výkonnostních a vrcholových běžců. In Problémy súčasnej atletiky. 1. vyd. Bratislava: Slovenská vedecká společnost pre telesnú výchovu a šport. s. 53-57. ISBN 80-89075-12-6. 2002. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Jan CACEK a Martin SEBERA. Péče o duševní hygienu sportovce při tréninku a soutěži. Medicina sportiva. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařstv, roč. 11, č. 3, s. 239. ISSN 1210-5481. 2002. info
 • MICHÁLEK, Josef, Vlasta VILÍMOVÁ, Martin SEBERA, Jiří LUŽA a Petr KOTYZA. Srovnání motorické výkonnosti a somatického rozvoje studentů FSPS k populační normě. In Zborník prác z vedeckej konferencie "Problémy súčasnej atletiky". Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport Bratislava, Katedra atletiky FTVŠ UK. s. 31-34. ISBN 80-89075-12-6. 2002. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA a Vlasta VILÍMOVÁ. Vliv některých charakteristik osobnosti na sportovní výkon. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 6 s. Sborník Nové poznatky v atletice 2000. ISBN 80-210-2640-5. 2001. info
 • SEBERA, Martin a Helena SEBEROVÁ. Economical time series prediction via wavelets. In Nostradamus 2001. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 9 s. Nostradamus 2001. ISBN 80-7318-030-8. 2001. info
 • SEBEROVÁ, Helena a Martin SEBERA. Časové řady v logistice. In Prastan 2001. Kočovce: Slovenská štatistická a demografická spoľočnosť. s. 111-115. ISBN 80-88946-13-1. 2001. info
 • SEBERA, Martin a Petra NOVOTNÁ. Měření temperamentu u sportujících dětí středního školního věku. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. 1. vyd. Brno: KTK PdF MU Brno. s. 263-265. ISBN 80-210-2712-6. 2001. info
 • STOJANÍKOVÁ, Hana, Leona PILLEROVÁ a Vladislav MUŽÍK. Některé efekty výchovy ke zdraví na 1. stupni základní školy. In SEBERA, Martin. Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s. 79-83. ISBN 80-210-2712-6. 2001. info
 • NYKODÝM, Jiří a Vladislav MUŽÍK. Úroveň koordinace - základní předpoklad pro utváření pohybových dovedností. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Pedagogická fakulta MU. s. 63-65. ISBN 80-210-2712-6. 2001. info
 • MICHÁLEK, Josef a Martin SEBERA. Průběh dynamiky srdeční frekvence při testech maximálního a submaximálního zatížení. In Atletika 2001. 1. vyd. Banská Bystrica: Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica. s. 114-121. ISBN 80-967363-1-0. 2001. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Martin SEBERA. Psychomotorics Activities in Working with Ill Children. In Studia Kinanthropologica. 1. vyd. České Budějovice: Ediční středisko PF JU České Budějovice. s. 154-155. ISBN 1213-2101. 2001. info
 • SEBERA, Martin. Petri Nets. In Sborník VVŠ PV 2/2000. Vyškov: VVŠ PV. s. 149-161. 2/2000. ISBN 1210-4574. 2000. info
 • NAVRÁTIL, Josef a Martin SEBERA. Základy teorie palebné účinnosti dělostřelectva. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV Vyškov. 194 s. 2000. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Martin SEBERA. Testy výkonové motivace a jejich vyhodnocení pomocí norem a kolísání aspirací vlivem úspěchu u mládeže. In Sociální procesy a osobnost 2000. Brno: PÚ ČAV. s. 20-26. ISBN 80-210-2680-4. 2000. info
 • SEBEROVÁ, Helena a Martin SEBERA. Počítačové zpracování dat II. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV. 134 s. ISBN 80-7231-052-6. 1999. info

5. 5. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info