Centrum celoživotního vzdělávání

Profil pracoviště

Pro uchazeče o studium na FSpS organizuje Centrum celoživotního vzdělávání každoročně přípravné kurzy k přijímacímu řízení. Těm, kteří nebyli přijati z kapacitních či jiných důvodů, stejně jako zájemcům, kteří se k řádnému studiu nepřihlásili, nabízí placenou formu studia v akreditovaných studijních programech.

Studenty fakulty CŽV oslovuje s nabídkami doškolovacích kurzů, placených volitelných předmětů a získání trenérských licencí, studenty ostatních fakult MU s nabídkou placených kreditových předmětů se sportovním zaměřením nad rámec povinné TV.

Zaměstnancům MUNI, široké i odborné veřejnosti nabízí pravidelné komerční cvičení, příměstské sportovní tábory pro děti, kurzy akreditované MŠMT, odborné semináře v oblasti sportu a výživy a trenérská školení. 

PublikacePočet publikací: 2


Projekty


Celkový počet projektů: 2


Výuka v aktuálním semestru

Vyučované předměty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info