Technicko-provozní oddělení

TPO zajišťuje chod fakulty z hlediska provozu a technického zabezpečení. Organizačně zajišťuje ostrahu, údržbu a úklid budov včetně likvidace odpadů a provozu energetických zařízení. Zajišťuje splnění všech legislativních požadavků týkající se revizí a požadavků BOZP. Zabezpečuje provoz sportovišť ve všech areálech FSpS.

Kontakty

Vedoucí

Ing. Vladimíra Kopuletá

vedoucí oddělení – Technicko-provozní oddělení

telefon: 549 49 2051
e‑mail:

Dagmar Bučková

e‑mail:

Radomil Buchta

správce tělovýchovného areálu
správce tělovýchovného areálu

e‑mail:

Věra Dudková

vrátná

e‑mail:

František Hudec

e‑mail:

Drahomíra Charvátová

vrátná

e‑mail:

Jiří Krejčí

technik správy budov

telefon: 549 49 4843
e‑mail:

Ivan Kunc

e‑mail:

Bohuslav Mrtvý

e‑mail:

MVDr. Jiří Musil

technik

e‑mail:

Jaroslava Pokorná

e‑mail:

Jaroslav Pokorný

e‑mail:

Jana Skoupá

vrátná

e‑mail: