Volby kandidáta na děkana pro období 2024–2028

Volební komise pro volby kandidáta na děkana Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity 2024–2028 na základě ustanovení Akademickým senátem FSpS MU dne 22. května 2023, v souladu s čl. 9 odst. 4, 6, 7 Statutu FSpS MU a s usneseními AS FSpS MU ze dne 22. května 2023 stanovuje harmonogram přípravy a průběhu voleb kandidáta na děkana FSpS MU takto:

Kandidáti na funkci děkana

PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Stávající děkan Fakulty sportovních studií MU

Programové prohlášení Životopis

Výsledky voleb

V tajném hlasování byl zvolen do funkce děkana na období 2024–2028 PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (6 hlasů pro, 1 proti, 2 se zdrželi).

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

VŠECHNY DOKUMENTY K VOLBĚ KANDIDÁTA NA DĚKANA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info