Oddělení Centra jazykového vzdělávání

zajišťuje výuku anglického jazyka pro studující bakalářského, magisterského a doktorského programu.

Jazykové požadavky na MU

Jazyková příprava je tematicky zaměřena na oblast sportu, zdraví, managementu sportu, specializovaných oborů fyzioterapie a výživy ve sportu a související sociální problematiky. Jejími hlavními cíli jsou zlepšení všeobecné i odborné komunikace a osvojení si vybraných akademických dovedností, jako je psaní životopisu, zpracování tématu pro prezentaci, účast v diskusi apod.

Veškeré materiály do výuky jsou přehledně zpracovány formou interaktivních osnov v informačním systému MU pod příslušnými kódy předmětů.

Zkoušky odpovídají úrovni B1+ pro jazyky v bakalářském studijním programu a úrovni B2 v programu magisterském.

Vyučované předměty pro FSpS

bakalářské studium

navazující magisterské studium


Jazykové kurzy

Další nabídka jazykových kurzů Centra jazykového vzdělávání na MU


 

Kontakty

PhDr. Renata Prucklová

vedoucí CJV FSpS, lektorka, UKB A15/111

telefon: 549 49 6686

Mgr. Daniela Dlabolová

lektorka, UKB A15/119

telefon: 549 49 3648
e‑mail:

PhDr. Jana Vyorálková

asistentka, UKB A15/112

telefon: 549 49 8170
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info