Harmonogram SZZ

Harmonogram SZZ je zveřejněn na dokumentovém serveru v IS MU.


SZZ říjen 2021

Děkan fakulty vyhlašuje mimořádný termín státních zkoušek.
Termín je nepovinný a je určen studentům, kteří v Jaře 2021 u některé z částí SZZ neuspěli.

Další řádný i opravný termín SZZ se uskuteční v Podzimu 2021 dle harmonogramu SZZ

 

říjen 2021 (mimořádný)

Podzim 2021 (řádný i opravný)

Přihlášky pro SZZ na FSpS

20. - 24. 9. 2021

1. -10. 12. 2021

Odevzdání závěrečné práce

do 24. 9. 2021

do 10. 12. 2021 vč. do 14:00 hod

Splnění podmínek

jde o opravný termín, podmínky jsou splněny z řádného termínu

do 14. 1. 2022 vč. sdružených studií s PdF

Zveřejnění termínu (rozpisu studentů) SZZ

4. 10. 2021 13:00 hod

17. 1. 2022 13:00 hod

Posudky

do 10. 10. 2021

do 23. 1. 2022

Obhajoby

18. - 22. 10. 2021

31. 1. -4. 2. 2022

Předmětové SZZ

18. - 22. 10. 2021

7. 2. - 11. 2. 2022

Promoce

21. 3. 2022

21. 3. 2022


Termín SZZ

Termín se zveřejňuje v Rozpisu a pro studenty také v IS - Student - Termíny SZZ.


Přihlášení k SZZ

Studenti se k SZZ a obhajobám přihlašují písemnou přihláškou a elektronicky v ISu - Rozpisy.
Přihlašují se ke 2 rozpisům (Návod na přihlášení):

  1. dle studovaného oboru (ASAK a TV45 v případě SZZ z druhého oboru i k SZZ na druhé fakultě - na konci Rozpisy jsou témata pro přihlášení k druhému oboru)
  2. obhajoba dle katedry vedoucího práce (termín se musí shodovat s předmětovou částí - SZŘ čl. 24/8)

Pokud je vše v pořádku, přihlášení v ISu potvrdí studijní oddělení FSpS a založí studentovi archiv závěrečné práce.

Závěrečné práce se odevzdávají

  1. elektronicky do ISu - archiv závěrečné práce, název práce musí odpovídat tématu závěrečné práce v IS. Nápověda jak vložit práci do archivu
  2. vytištěné ve 2 výtiscích v pevné vazbě sekretáře katedry dle vedoucího práce (nejsou nutné desky, ale nesmí se jednat o kroužkovou vazbu)

Studenti dvouoborového/sdruženého studia ASAK a UTV:

Pokud chcete konat SZZ i z druhého oboru, je třeba se k SZZ z druhého oboru také přihlásit. Přihlašujete se v předmětových částech FSpS, tyto rozpisy jsou zařazeny na konci všech oborů.


Podmínky pro přístup k SZZ

Při prvním přihlášení (první termín SZZ) musí student ve stejném semestru vykonat jak obhajobu, tak i ostatní části SZZ (platí i pro dvouoborová studia).

SZZ může konat studenti, kteří do termínu stanoveném v harmonogramu:

  • dosáhnou celkového počtu kreditů za celé studium (Bc. 180, NMgr. 120)
  • a splní všechny povinné předměty dle kontrolní šablony v ISu (Student - Kontrola průchodu studiem )
  • a splní všechny opakovaně zapsané předměty v aktuálním semestru.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info