Harmonogram SZZ

Harmonogram SZZ je zveřejněn na dokumentovém serveru v IS MU.


SZZ

 

Jaro 2024 (řádný i opravný)

Přihlášky k SZZ na FSpS

15. 4. - 26. 4. 2024 (v IS - Rozpisy)

Odevzdání závěrečné práce

do  26. 4. 2024 vč. do 14:00 hod (pouze elektronicky)

Splnění podmínek

do 24. 5. 2024 vč. sdružených studií s PdF

Zveřejnění termínu (rozpisu studentů) SZZ

27. 5. 2024 13:00 hod

Posudky

do 31. 5. 2024

Obhajoby

10. 6. - 14. 6. 2024

Předmětové SZZ

17. 6. - 28. 6. 2024

Promoce

Bc.     23. 7. 2024  míčová hala UKB

NMgr.  24. 7. 2024  míčová hala UKB


Termín SZZ

Termín se zveřejňuje v Rozpisu a pro studenty také v IS - Student - Termíny SZZ.


Přihlášení k SZZ

Studenti se k SZZ a obhajobám přihlašují pouze elektronicky v ISu - Rozpisy. Tento způsob přihlašování je již trvalý.
Přihlašují se ke 2 rozpisům (Návod na přihlášení):

  1. dle studovaného oboru (Bc. sdružené studium TVS a N-UTV sdružené v případě SZZ z druhého oboru i k SZZ na druhé fakultě - na konci Rozpisy jsou témata pro přihlášení k druhému oboru)
  2. obhajoba dle katedry vedoucího práce (termín se musí shodovat s předmětovou částí - SZŘ čl. 24/8)

Pokud je vše v pořádku, přihlášení v ISu potvrdí studijní oddělení FSpS a založí studentovi archiv závěrečné práce.

Závěrečné práce se odevzdávají

 


Studenti dvouoborového/sdruženého studia TVS a UTV:

Pokud chcete konat SZZ i z druhého oboru, je třeba se k SZZ z druhého oboru také přihlásit. Přihlašujete se v předmětových částech FSpS, tyto rozpisy jsou zařazeny na konci všech oborů.


Podmínky pro přístup k SZZ

Při prvním přihlášení (první termín SZZ) musí student ve stejném semestru vykonat jak obhajobu, tak i ostatní části SZZ (platí i pro dvouoborová studia).

SZZ může konat studenti, kteří do termínu stanoveném v harmonogramu:

  • dosáhnou celkového počtu kreditů za celé studium (Bc. 180, NMgr. 120)
  • a splní všechny povinné předměty dle kontrolní šablony v ISu (Student - Kontrola průchodu studiem)
  • a splní všechny opakovaně zapsané předměty v aktuálním semestru.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info