Omluvenky, TVL posudek

Omluvenky

Student vkládá omluvenku do IS nejpozději do 5 dnů od začátku nepřítomnosti ve výuce, později dodané omluvenky nejsou akceptovány.

IS MU - Student - Během studia/Studium - Úřadovna - Podání nové žádosti – Bc. a NMgr. omluvení nepřítomnosti 

Předpokladem pro objektivní posouzení nepřítomnosti je čitelná kopie vložená jako příloha.

Uznává se:


Neuznává se:

V případech, kdy není omluvenka uznána se může student individuálně omluvit vyučujícímu a záleží na jeho posouzení situace, zda omluvu akceptuje.

V případě plánovaných návštěv lékaře, které nebylo možno dohodnout na termín mimo výuku, student předem informuje vyučující a dohodne se na možnostech náhrady své neúčasti.


Potvrzení/posudek tělovýchovného lékaře

Studenti se při zápisu do studia zavázali pravidelně obnovovat platnost prohlídky tělovýchovným lékařem v intervalu 12 měsíců.
Na žádost vyučujícího je student povinen ve výuce předložit platné potvrzení tělovýchovného lékaře.
Obnovené potvrzení/posudek tělovýchovného lékaře se nedokládá na studijní oddělení, student je uchovává u sebe.
Formulář potvrzení/posudku pro studenty není předepsán.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info