Předměty a okruhy SZZ

Okruhy otázek k SZZ budou dostupné v Informačním systému MU (IS) po přihlášení (pro Bc. od září 2021).

Bakalářské studium

Program Tělesná výchova a sport

studijní plán/specializace název předmětu SZZ
předměty SZZ společné
pro všechny plány/specializace TVS
*Obhajoba bakalářské práce
      *Pedagogika a psychologie
      Lékařsko – biologické vědy
     Teorie tělesné výchovy a sportu
sdružené studium SZZ z vedlejšího studijního plánu
specializace Management sportu Management sportu
specializace Regenerace a výživa ve sportu Regenerace a výživa ve sportu
specializace Rozhodčí kolektivních her Rozhodcovství kolektivních her
(tématické okruhy se vztahují ke zvolené sportovní hře
v bloku povinně-volitelných předmětů)
specializace Speciální edukace bezpečnostních složek Speciální edukace bezpečnostních složek
specializace Trenérství Trenérství
(tématické okruhy se vztahují ke zvolenému sportu
v bloku povinně-volitelných předmětů)

* tento předmět neplní studenti vedlejšího studijního plánu, tzn. kmenově z PřF

Program Osobní a kondiční trenér

Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko – biologické vědy
Pedagogika a psychologie
Teorie tělesné výchovy a sportu
Osobní a kondiční trénink

Navazující magisterské studium

Program Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ

studijní plán/specializace název předmětu SZZ
předměty SZZ společné
pro všechny plány/specializace UTV
*Obhajoba magisterské práce
*Pedagogika a psychologie pro učitele
Tělesná výchova s didaktikou
sdružené studium SZZ z vedlejšího studijního plánu

 

* tento předmět neplní studenti vedlejšího studijního plánu, tzn. kmenově z PřF

Program Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Obhajoba magisterské práce
Teorie a didaktika sportovní edukace bezpečnostních složek
Osobní a profesní sebeobrana
Společenské aspekty edukace bezpečnostních složek

Program Management sportu

Obhajoba magisterské práce
Manažerské činnosti ve sportu
Ekonomika sportu
Společenské vědy ve sportu

Program Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

studijní plán/specializace název předmětu SZZ
předměty SZZ společné
pro všechny plány/specializace KTAK
Obhajoba magisterské práce
Základy kondičního tréninku a aplikované kineziologie
specializace Kondiční trénink Kondiční trénink
specializace Aplikovaná kineziologie Aplikovaná kineziologie

Bakalářské studium - přijatí do roku 2018 vč.

Obor Fyzioterapie

studenti přijatí do roku 2013: studenti přijatí od roku 2014:
Obhajoba bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Fyzikální terapie Fyzikální terapie
Fyzioterapie v klinických oborech Fyzioterapie v klinických oborech
Kinezioterapie Obecná a sportovní kinezioterapie
Praktická zkouška z fyzioterapie Praktická zkouška z fyzioterapie

Obor Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Lékařsko - biologické vědy
*Pedagogika a psychologie *Pedagogické a sociální aspekty sportu
Teorie tělesné výchovy a sportu Teorie tělesné výchovy a sportu
SZZ z druhého oboru SZZ z druhého oboru

* tento předmět neplní studenti kmenově z PřF

Obor Tělesná výchova a sport, směr Trenérství

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Specializace trenérství Specializace trenérství
Teorie tělesné výchovy a sportu Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí florbalu

studenti přijatí od roku 2016:
Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Specializace rozhodcovství - florbal
Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí fotbalu

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Specializace rozhodcovství - fotbal Specializace rozhodcovství - fotbal
Teorie tělesné výchovy a sportu Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí ledního hokeje

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Specializace rozhodcovství - lední hokej Specializace rozhodcovství - lední hokej
Teorie tělesné výchovy a sportu Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Tělesná výchova a sport, směr Management cestovního ruchu

studenti přijatí do roku 2011:
Bakalářská práce
Cestovní ruch, geografie a aktivní formy cestovního ruchu
Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Teorie tělesné výchovy a sportu
Základy ekonomie, management a marketing

Obor Management sportu, směr Management sportu / bez směru

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Ekonomika organizací, finanční řízení podniku a veřejná ekonomie Ekonomika, management a financování sportu
Lékařsko - biologické vědy Společenskovědní témata se zaměřením na sport
Management a marketing se zaměřením na prostředí sportu Sportovní edukace pro manažery
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu  
Teorie tělesné výchovy a sportu  

Obor Management sportu, směr Management cestovního ruchu

studenti přijatí do roku 2011:
Bakalářská práce
Cestovní ruch, management a marketing
Ekonomika organizací, finanční řízení podniku a veřejná ekonomie
Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu
Teorie tělesné výchovy a sportu

Obor Regenerace a výživa ve sportu

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Regenerace a výživa Lékařsko - biologické vědy
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Regenerace a výživa
Sportovní medicína Základy společenských věd
Teorie tělesné výchovy a sportu Základy sportovního tréninku

Obor Speciální edukace bezpečnostních složek

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Bakalářská práce Obhajoba bakalářské práce
Lékařsko - biologické vědy Fyziologie a medicína zátěže
Sociální aspekty tělesné výchovy a sportu Společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu
Teorie tělesné výchovy a sportu Sportovní osobnost, sebeobrana a teorie úpolů
Teorie úpolů a výcvik sebeobrany Základy práva a bezpečnosti
Základy práva a bezpečnosti  

Navazující magisterské studium - přijatí do roku 2018 vč.

Obor Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ, směr Sportovní edukace

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
Pedagogika a psychologie pro učitele Aktuální problémy sportovní edukace
Tělesná výchova s didaktikou Pedagogika a psychologie pro učitele
  Tělesná výchova s didaktikou

Obor Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ, směr Kondiční trenér

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
Pedagogika a psychologie pro učitele Pedagogika a psychologie pro učitele
Tělesná výchova s didaktikou Tělesná výchova s didaktikou
  Teorie kondičního tréninku

Obor Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ (dvouoborové)

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
*Pedagogika a psychologie pro učitele *Pedagogika a psychologie pro učitele
Tělesná výchova s didaktikou Tělesná výchova s didaktikou
SZZ z druhého oboru SZZ z druhého oboru

* tento předmět neplní studenti kmenově z PřF

Obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
Pedagogika a psychologie pro učitele Pedagogické a psychologické aspekty sportovní edukace bezpečnostních složek
Teorie a didaktika sportovní edukace bezpečnostních složek Teorie a didaktika sportovní edukace bezpečnostních složek

Obor Management sportu

studenti přijatí do roku 2011: studenti přijatí od roku 2012:
Obhajoba diplomové práce Obhajoba magisterské práce
Ekonomie veřejného sektoru Ekonomie veřejného sektoru
Společensko-vědní témata se zaměřením na management sportu Společensko-vědní témata se zaměřením na management sportu

Obor Aplikovaná kineziologie

studenti přijatí od roku 2015:
Obhajoba magisterské práce
Aplikovaná kineziologie a antropomotorika
Aplikovaná regenerace a výživa
Pedagogickopsychologické a sociologické aspekty zdraví
Praktická zkouška práce s klientem

Obor Kondiční trenér

studenti přijatí od roku 2017:
Obhajoba magisterské práce
Fyziologické, anatomické a biomechanické aspekty kondičního tréninku
Kondiční trénink, regenerace a výživa ve sportu, práce s klientem
Pedagogické, psychologické a sociologické aspekty sportovního tréninku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info