ROZVRH, Studijní katalog předmětů

Rozvrh

Pro semestr Jaro 2024 byl rozvrh zveřejněn k 12. 1. 2024 v IS.

Prezenční studenti si sestavují rozvrh sami zápisem konkrétní seminární skupiny v IS, přednášky jsou pevně dané.
Respektujte označení seminární skupiny dle studijního plánu! Skupiny označené pouze číslem mohou zapsat studenti všech plánů, pro které je určena.

Rozvrh studentů kombinované formy je pro přehlednost zveřejňován v XLS tabulce (viz dokumentový server v IS). Nesestavujte si rozvrh sami v IS, výuka je bloková, každý pátek je jiná výuka, sami rozvrh bez kolizí nesestavíte. Posstupujte dle XLS tabulky, kde si přes filtr nastavte Váš studijní plán a semestr a přesně ty seminární skupiny, které uvidíte si zapište v IS. Při pokusu o samostatné sestavení rozvrhu zkomplikujete rozvrh všem ostatním studentům, kteří se nedostanu do své skupiny.
Rozvrh kombinované formy v XLS bude zveřejněn do 31. 1. 2024.

Návody:

Studijní katalog

Studijní katalog 2023/24 ke stažení .

Archiv studijních katalogů (přístup umožněn po přihlášení do Informačního systému MU).


Registrace předmětů

Předměty studenti registrují dle doporučených registračních šablon v IS (Nápověda).

Návody:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info