Matematika se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát učiteli matematiky na střední škole? Na Masarykově univerzitě k tomu máte ty nejlepší podmínky, ať už si své studium zkombinujete s jakýmkoli aprobačním předmětem.

V programu Matematika se zaměřením na vzdělávání získáte ucelený teoretický základ v širokém spektru matematických disciplín. Během tří let bakalářského studia se seznámíte se základními odvětvími matematiky v rámci přednášek z matematické analýzy, algebry, geometrie, kombinatoriky, či elementární teorie čísel.

Budete také navštěvovat zajímavé semináře, které rozvíjí problematiku přednášek a pomohou vám zorientovat se v náročnějších tématech. Tato výuka probíhá v malých kolektivech, které vám umožní navázat osobní kontakt s vyučujícími a osvojit si obtížnější látku.

Studium matematiky vám pomůže vytříbit kritické myšlení, jasný úsudek a přesné vyjadřování. Naučíme vás racionálně analyzovat problémy, odhlédnout od jejich méně důležitých aspektů a přesně a logicky myslet.

Získané znalosti matematiky vám pomohou orientovat se i ve studiu druhého aprobačního předmětu a obecně v životě vůbec.

Hlavním cílem programu je kvalitně vás připravit na navazující magisterské studium Učitelství matematiky pro střední školy. Po jeho absolvování se stanete fundovanými středoškolskými učiteli matematiky a nebudete mít problém najít si zajímavé místo na střední škole dle vašeho výběru.

V bakalářském studiu se seznámíte i se základy pedagogiky, didaktiky a psychologie. Součástí studia je i výuka anglického jazyka a zvoleného sportu.

Jako studenti přírodovědecké fakulty budete moci využívat krásné prostředí botanické zahrady i moderní vybavení knihovny a studoven. V areálu fakulty najdete i menzu či kryté parkoviště jízdních kol.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Řešíte rádi problémy?
  • Máte rádi hlavolamy?
  • Baví vás vést kolektiv?
  • Chcete zlepšit výuku matematiky na středních školách?

Souhlasně přikyvujete u všech bodů? Pak si k nám podejte přihlášku!

Georg Cantor: „Podstata matematiky spočívá v její svobodě.“

Praxe

V bakalářském studiu se setkáte s asistentskou praxí a její reflexí, ale na střední škole mezi studenty příliš mnoho času nestrávíte.

V navazujícím magisterském studiu je tomu zcela naopak. Vyzkoušíte si celou řadu různě zaměřených praxí. Na vybraných školách absolvujete množství náslechů u zkušených středoškolských učitelů. Při vlastních výstupech před studenty si vyzkoušíte, jak vás studium připravilo na nelehkou, leč nesmírně krásnou pedagogickou práci.

Sami si budete chystat přípravy a přemýšlet o tom, jak nejlépe naučit studenty vámi připravenou látku. Jedině tak se totiž můžete stát opravdu dobrými učiteli a převést do praxe dlouhé roky vaší teoretické přípravy.

Na praxi vás budou připravovat i speciální semináře, jako například Učitel a provoz školy, vedené zkušenými středoškolskými učiteli, kteří vás nechají nahlédnout do problematiky provozu školy.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto bakalářského studia můžete působit jako asistenti učitelů na střední škole anebo se uplatnit v nějaké jiné oblasti, například ve státní správě.

Po absolvování navazujícího studia budete plně připraveni pracovat jako středoškolští učitelé matematiky, kteří jsou na trhu práce velmi žádáni a mohou si tedy vybírat v nabídce zaměstnání podle svých představ.

„Vždy mne bavila matematika a byla jsem si jistá, že chci studovat nějaký její obor. Byla jsem zvyklá dovysvětlovat spolužákům probíranou látku v matematice a fyzice, takže jsem se nakonec rozhodla zkusit učitelství těchto dvou oborů. Na přírodovědecké fakultě se nám všichni snaží co nejvíce vyjít ve všem vstříc a když za nimi přijdeme s prosbou, ochotně nám pomohou či poradí. Studuji přírodní vědy, ale mohu si zapsat třeba i předměty o filozofii nebo psychologii na jiné fakultě. Hodně jsem se obávala psaní bakalářské práce, ale nakonec mne to dost bavilo. Vyplatí se dát si záležet, vybrat si zajímavé téma a dobrého vedoucího.“

Jana Skálová
absolventka a učitelka

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Test studijních předpokladů

Při studiu kombinace dvou programů se zaměřením na vzdělávání je jeden program formálně označen jako hlavní a druhý jako vedlejší. Toto rozdělení však v případě učitelského studia nemá na jeho průběh žádný význam.

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Matematika se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Jan Vondra, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info