Bakalářské programy

Co u nás můžete studovat?

Bakalářské prezenční studium  

Bakalářské kombinované studium  


Podrobnosti ke studijnímu programu Tělesná výchova a sport

Sportovní zaměření specializací

Kombinace sdruženého studia s Pedagogickou fakultou MU:


Počet přijímaných

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů k bakalářskému studiu (vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ, § 49 odst. 5), uvedené počty nemusí byt naplněny:


Reprezentanti bez přijímaček

Děkan fakulty může prominout konání přijímací zkoušky FSpS uchazečům, kteří jsou aktivními sportovci a reprezentovali ČR v olympijských sportech na ME, MS nebo OH v období 1. 4. 2019 - 31. 3. 2021.

Studijní oddělení FSPS
telefon: 549492015-17
e‑mail: