AKTUÁLNĚ (16.7.2021)

O dobírání dalších uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů rozhodně děkan FSpS 10.8.2021.
O počtech dobíraných do jednotlivých studijních plánů budeme informovat zde a přijaté uchazeče oslovíme e-mailem.


POZOR ZMĚNA (26.4.2021)
v souladu s § 95a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách upravila Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity podmínky přijetí ke studiu

  • Termín přijímací zkoušky 15. nebo 16. 5. 2021.
  • Praktická zkouška z tělesné výchovy redukována na Jacikův test.
  • Písemná zkouška i Jacikův test se konají v 1 dni.
  • Odevzdání potvrzení tělovýchovného lékaře do 30. 4. 2021.
  • Přijímací zkoušky se mohou dle opatření MZ (články XV.-XVIII.) účastnit jen uchazeči s negativním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, který nesmí být starší 7 dnů, test musí být vystavený poskytovatelem zdravotních služeb.

 

Co u nás můžete studovat?

Bakalářské prezenční studium  

Bakalářské kombinované studium  


Podrobnosti ke studijnímu programu Tělesná výchova a sport

Otvírané specializace a kombinace:

Sportovní zaměření specializací:


Kombinace sdruženého studia s Pedagogickou fakultou MU:


Počet přijímaných

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů k bakalářskému studiu (vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ, § 49 odst. 5), uvedené počty nemusí byt naplněny:


Reprezentanti bez přijímaček

Děkan fakulty může prominout konání přijímací zkoušky FSpS uchazečům, kteří jsou aktivními sportovci a reprezentovali ČR v olympijských sportech na ME, MS, EH nebo OH v období 1. 4. 2019 - 31. 3. 2021.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info