POZOR ZMĚNA TERMÍNŮ z důvodu zhoršené epidemické situace

  • Písemný test FSpS 15. 5. 2021
  • Praktická zkouška z tělesné výchovy 22. - 23. 5. 2021

Odevzdání potvrzení tělovýchovného lékaře prodlouženo do 30. 4. 2021


 

Co u nás můžete studovat?

Bakalářské prezenční studium  

Bakalářské kombinované studium  


Podrobnosti ke studijnímu programu Tělesná výchova a sport

Otvírané specializace a kombinace:

Sportovní zaměření specializací:


Kombinace sdruženého studia s Pedagogickou fakultou MU:


Počet přijímaných

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů k bakalářskému studiu (vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ, § 49 odst. 5), uvedené počty nemusí byt naplněny:


Reprezentanti bez přijímaček

Děkan fakulty může prominout konání přijímací zkoušky FSpS uchazečům, kteří jsou aktivními sportovci a reprezentovali ČR v olympijských sportech na ME, MS, EH nebo OH v období 1. 4. 2019 - 31. 3. 2021.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info