Jak podat přihlášku

Podávání přihlášky v krocích:
  1. nejprve vyberte studijní program
  2. poté vyberte maximálně 3 studijní plány
  3. u každého plánu označte jeho prioritu (důležitost)
  4. klikněte na „Podat přihlášku“
  5. přihlášku zaplaťte
  6. do přihlášky vložte přílohy (například potvrzení tělovýchovného lékaře), každou přílohu musíte na konci stránky ULOŽIT
  7. pravidelně kontrolujte e-mail a informace v přihlášce (najdete zde pozvánky a termíny zkoušek)

Podat přihlášku

Priority studijních plánů

Studijní programy umožňují volbu více studijních plánů. V e-přihlášce můžete označit až 3 studijní plány v pořadí dle svých preferencí, poplatek za přihlášku zaplatíte však pouze jeden za celý program. Za samostatné preference se považuje i prezenční a kombinovaná forma plánu. Preference (priority) studijních plánů můžete měnit v e-přihlášce až do 29. února 2024.
Pozor! Pokud budete navrženi na přijetí do plánu, kterému jste dali prioritu číslo 1, není možné, abyste se později zapsali do studia plánu s nižší prioritou. Pořadí priorit opravdu dobře zvažte.

1 přihláška = 1 program = až 3 prioritní studijní plány

V přihlášce priority určují zájem uchazeče o studijní plány. Nejvyšší priorita = 1. priorita. Zvolením 2. a 3. priority zvyšují uchazeči svoji šanci na přijetí.

Uchazeč může být přijat pouze do 1 studijního plánu v rámci 1 přihlášky.

Pořadí priorit je klíčové!

Pokud uchazeči vyjde 1. priorita, dostává návrh na přijetí právě a pouze do 1. priority. Až pokud uchazeči nevyjde priorita 1., vyhodnotí se, jestli výsledek uchazeče stačí na přijetí do 2. priority. Pokud uchazeč neuspěje ani tam, vyhodnocuje se přijetí do priority 3. Změna pořadí priorit po konci podávání přihlášek již není možná.

V případě přijetí uchazeče na 1. prioritu se již nevyhodnocuje jeho přijetí na jeho nižší priority. A to ani v případě dobírání uchazečů po zápisech.

Pokud uchazeči nevyjde priorita 1 a vyjde priorita 2, pak je navržen na přijetí do 2. priority. Po zápisech již uchazeč však není informován o případném dobírání do 1. priority, protože zápisem do 2. priority vyčerpal zápis do programu (1 program = 1 přihláška = zápis na maximálně 1 studijní plán v rámci přihlášky).
Pokud tedy uchazeč nemá zájem o nic jiného než jen o prioritu 1, pak si žádné další priority do přihlášky nedává.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info