Termíny

 • 1. listopadu 2022 – 28. února 2023 – Podejte přihlášku

  Vyberte si z nabídky bakalářských programů a podejte si elektronickou přihlášku.

  Poplatek za přihlášku je na FSpS MU 700 Kč, v rámci jedné přihlášky můžete zvolit až 3 specializace nebo kombinace sdružených studií.

 • 26. ledna 2023 – Den otevřených dveří

  Podívejte se, jak vypadají učebny a moderní tělocvičny v univerzitním kampusu, kde sídlí FSpS. Seznámíte se s některými z vyučujících, kteří vám představí studijní programy a jejich specializace. Stávající studenti vám pak řeknou tipy k přijímačkám a představí vám fakultu tak, jak ji vidí oni.

 • Duben 2023 – oborový test PdF pro sdružené studium s AJ

  Oborový test z AJ konají pouze uchazeči, kteří zvolili sdružené studium Tělesná výchova a sport + Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání.

  Uchazeči o sdružené studium s programy PdF konají test TVS (oragnizovaný na FSpS). Test studijních předpokladů uchazeči již nekonají.

 • Do 30. dubna 2023 – Posudek tělovýchovného lékaře

  Vložte do přihlášky posudek tělovýchovného lékaře. Posudek vyžadujeme z důvodu snížení rizika poškození zdraví při přijímacích zkouškách a následném studiu. Pokud jste zdravotně v pořádku, nemusíte se ničeho bát, je to také potvrzení pro Vás, že Vás nečekají žádná skrytá nebezpečí. Formulář můžete stáhnout z webu.

  Pokud posudek tělovýchovného lékaře nedodáte, nemůžeme riskovat Vaše zdraví a přijímací zkoušky nemůžete konat, to znamená, že Vás ke studiu nebudeme moci přijmout.

 • Konec dubna – Čekejte pozvánku

  Pozvánku Vám vložíme do přihlášky, neposíláme ji mailem ani poštou, tak se přihlaste do přihlášky a pozorně si ji přečtěte.

 • 13.–14. května 2023 – Praktická přijímací zkouška z TV

  Uchazeči studijních programů Tělesná výchova a sport a Osobní a kondiční trenér konají praktickou zkoušku z

  Uchazeči o studijní program Fyzioterapie konají praktickou přijímací zkoušku pouze z Jacikova motorického testu.

 • 20. května 2023 – Písemné testy FSpS

  Fakultní testy jsou určeny pro všechny bakalářské programy FSpS a nekolidují s TSP. Pro zvídavější uchazeče zveřejňujeme loňské přijímací testy.

 • Začátek června 2023 – Výsledky

  Jednotlivé výsledky sportovních disciplín i písemných testů zveřejníme hned, jak to bude možné, ale na celkový výsledek budete muset počkat do začátku června, kdy ho najdete v přihlášce. Upozornění, že je rozhodnutí již zveřejněno, Vám zašleme e-mailem. Tak se rychle podívejte, jestli to vyšlo.

 • 10. června 2023 – Náhradní termín praktické přijímací zkoušky

  • Náhradní termín je určen pro uchazeče, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit praktické přijímací zkoušky. Součástí žádosti je potvrzení od lékaře.
  • Žádat mohou také reprezentanti, kterým praktická přijímací zkouška koliduje s termínem závodu/soutěže. Nominace na závod/soutěž musí být doložena potvrzením sportovního klubu.

  O náhradní termín praktické přijímací zkoušky je nutné zažádat v e-přihlášce do 15. 5. 2023.

  Fakulta neorganizuje náhradní termín písemných testů.

 • Červen – 10. července 2023 – Vložit do e-přihlášky maturitní vysvědčení

  Pokud patříte mezi úspěšné uchazeče, máte v přihlášce návrh na přijetí.

  Nyní je třeba, abyste vložili do e-přihlášky konvertované maturitní vysvědčení, to znamená ověřený elektronický dokument. Konverze dokumentu provádí Czechpointy (např. Česká pošta). Konverze stojí 30,- Kč, tedy stejně jako běžná ověřená kopie. Máte-li více studií, stačí Vám jedna konverze, kterou můžete opakovaně použít.

 • 11. – 14. července 2023 – Rozhodnutí o přijetí pro uchazeče s doloženým maturitním vysvědčením

  Pokud jste doložil/a do e-přihlášky autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení, obdržíte do e-přihlášky Rozhodnutí o přijetí a můžete se zapsat do studia.

 • 15. – 31. července 2023 – Zápis do studia

  Do studia se zapíšete elektronicky, zápis se provádí přes e-přihlášku (musíte se přihlásit do přihlášky, nestačí se podívat do náhledu výsledků).

  Následně je třeba provést ztotožnění, potřebujete k tomu Identitu občana nebo je možné natočit video, na kterém ukážete obě strany občanského průkazu (nebo cestovního pasu). Nikam tedy nemusíte chodit.

  Pokud obě možnosti selhaly, pak neprodleně kontaktujte studijní oddělení FSpS e-mailem: studijni@fsps.muni.cz a požádejte o klasický zápis.

 • 18. září 2023 – Zahájení výuky

  Studovat začínáte od prvního dne výuky dle rozvrhu.

  Rozvrh bývá zveřejněn 14 dní před zahájením výuky v Informačním systému Masarykovy univerzity.

PODAT PŘIHLÁŠKU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info