Více o studiu u nás

prezentace z DOD 2024

Bez popisku

Den otevřených dveří 2024

se konal 25. ledna. Prezentaci najdete na odkaze níže, video ze Dne otevřených dveří pro vás právě připravujeme.

Prezentace DOD 2024 PŘEHLED VŠECH DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 25. 1. 2024

Proč na MUNI SPORT očima studentů

Speciální edukace bezpečnostních složek

Matěj

Tělesná výchova a sport

Marie

Seznamte se s děkanem fakulty!

Pokud se chystáte na Den otevřených dveří 25. ledna 2024, tak Vás přivítá děkan fakulty PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Jako malou ochutnávku si pusťte video a dozvíte se, proč studovat právě na fakultě sportovních studií.

Fakulta sportovních studií je totiž srdcovka, na kterou se jen tak nezapomíná!

Naši studenti ji též nazývají „Fakulta splněných snů“!

Tápete ve studijních programech?

V přiloženém videu se názorně dozvíte, jak je to se studiem u nás v bakalářských studijních programech.

Den otevřených dveří se koná 25. ledna 2024 prezenčně na Fakultě sportovních studií MU, Kamenice 753/5, univerzitní kampus Brno-Bohunice.

bližší informace

Jak je to s písemnými přijímacími zkouškami?

U všech studijních programů a specializací Vás z písemných zkoušek čekají pouze oborové testy.

VŠECHNY INFORMACE O PŘIJÍMAČKÁCH

Bez popisku
Bez popisku

A co praktické přijímací zkoušky?

  • Uchazeči o studium studijních programů Osobní a kondiční trenér a Tělesná výchova a sport skládají praktickou zkoušku z atletiky – běh 60 m, plavání – 100 m, gymnastiky (sestava muži, ženy), basketbalu a Jacíkova motorického testu.
  • Uchazeči o studium programu Fyzioterapie skládají praktickou zkoušku pouze z Jacíkova motorického testu.
  • Více informací najdete v brožuře pro uchazeče o bakalářské studium.

PODROBNĚ O PRAKTICKÝCH PŘIJÍMAČKÁCH

Atletika (běh 60 m)

Basketbal

Jacikův test

Gymnastiká sestava muži, ženy

Plavání

Chcete na přijímačky trénovat pod naším dohledem? Přihlaste se na přípravné kurzy!

Co říkají o studijních programech a specializacích jejich garanti?

V jednotlivých videích níže se dozvíte základní informace k bakalářským studijním programům Fyzioterapie, Osobní a kondiční trenér a k jednotlivým specializacím v programu Tělesná výchova a sport (TVS). Pro kompletní informace k náplni studia programu či specializace si otevřete odkaz z tlačítka pod videem.

Fyzioterapie

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. je odborným asistentem na katedře pohybových aktivit a zdraví a současně garantem Fyzioterapie.

Pokud Vás baví nejen sport, ale také medicínská problematika, pak je studium Fyzioterapie na naší fakultě ideální volbou. Studium Fyzioterapie na fakultě sportovních studií se orientuje na oblast sportu a výzkumné projekty týkající se sportující populace.

Jaké najdete uplatnění po studiu?

Po úspěšném absolvování Fyzioterapie budete schopni provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta. Můžete pracovat jako fyzioterapeuti ve zdravotnických zařízeních, anebo se zaměřit na práci jak s výkonnostními, tak i rekreačními sportovci.

 

Fyzioterapie

Osobní a kondiční trenér

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. je děkanem fakulty a současně garantem bakalářského studijního programu Osobní a kondiční trenér.

Pokud se chcete stát profesionálními trenéry, mrkněte na video, kde se dozvíte, co je obsahem studia.

A jaké získáte kompetence po absolvování studijního programu?

Po absolvování studia budete umět plánovat, organizovat a řídit tréninkový proces u dětí, mládeže, rekreačních i výkonnostních sportovců. Stejně tak získáte odborné kompetence pro poradenskou a organizační činnost v oblasti pohybové aktivity běžné populace.

 

Osobní a kondiční trenér

TVS – Management sportu

Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. je proděkanem pro strategii a rozvoj Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity a současně zodpovědnou osobou u specializace Management sportu bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport.

Chcete zjistit, jaké předměty budete studovat v rámci výuky? Pak se podívejte na video.

A kde najdete uplatnění po absolvování studia specializace Management sportu?

Jako absolventi této specializace naleznete uplatnění na pozici středního managementu ve sportovních klubech, sportovních svazech, rekreačních a volnočasových sportovních zařízeních, cestovních agenturách a institucích veřejné správy.

TVS – Management sportu

TVS – Regenerace a výživa ve sportu

Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D., odborná asistentka na katedře pohybových aktivit a zdraví, zodpovídá za specializaci Regenerace a výživa ve sportu bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport.

Proč jít studovat na fakultu sportovních studií specializaci Regenerace a výživa ve sportu? Co se během tří let naučíte? Pro koho je studium určeno? To vše zjistíte ve videu.

A co Vás čeká po studiu?

Pokud si zvolíte specializaci Regenerace a výživa ve sportu, bude Vaším možným pracovištěm centrum, které se věnuje regeneraci organismu po sportovním zatížení nebo prevenci a péči o zdraví. Takovými centry jsou nejčastěji sportovní kluby a sportovní svazy, zdravotně zaměřená pohybová, regenerační a rekreační centra, lázeňská centra, zařízení cestovního ruchu nebo pracoviště s koncepcí podpory zdraví.

TVS – Regenerace a výživa ve sportu

TVS – Speciální edukace bezpečnostních složek

Doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. je proděkanem pro studium na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity a současně odpovědnou osobou studijní specializace Speciální edukace bezpečnostních složek bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport.

Máte zájem o úpolové sporty, bojová umění a sebeobranu? Chcete vědět, co Vám přinese studium specializace Speciální edukace bezpečnostních složek? Na to odpoví doc. Reguli ve videu.

A jaké budete mít uplatnění po studiu?

Studiem získáte předpoklady pro široké uplatnění v civilních bezpečnostních službách, justiční stráži, nápravně-výchovných zařízeních, ochraně veřejných i soukromých objektů, ale i u Policie ČR, obecní policie a v dalších bezpečnostních složkách.

TVS - Speciální edukace bezpečnostních složek

TVS – sdružené studium s Pedagogickou fakultou

Doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. je docentem na katedře sportovního výkonu a diagnostiky a současně garantem programu Tělesná výchova a sport na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity.

Chcete se stát pedagogem na ZŠ či SŠ? Na co Vás připraví bakalářské studium bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, sdružené studium s Pedagogickou fakultou? Zjistěte, jaká doporučení pro Vás má doc. Nykodým.

Kým se stanete po absolvování sdruženého studia?

Jako absolventi budete způsobilí tvořivě a samostatně pracovat ve školních klubech, školních družinách, domovech mládeže, podílet se na organizaci sportovních aktivit v občanských sdruženích, fitcentrech, soukromých sportovních klubech a v dalších institucích státního i soukromého sektoru.

Po absolvování navazujícího magisterského studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy pak můžete pracovat jako učitel tělesné výchovy.

TVS – sdružené studium s Pedagogickou fakultou

TVS – Trenérství

Pokud se rozhodujete pro studium specializace Trenérství v bakalářském studijním programu Tělesná výchova a sport, pak si poslechněte od Mgr. Jiřího Petrů, proč jít studovat na Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity do Brna.

A kde najdete uplatnění po studiu?

Jako trenéři najdete uplatnění ve sportovních klubech a vzdělávacích institucích, které se orientují na individuální i kolektivní sporty s vyššími výkonnostními cíli. Neztratíte se ale ani v zařízeních naplňujících volný čas pohybovými aktivitami.

TVS – Trenérství

Poznejte svět

Až se u nás na fakultě trochu rozkoukáte, hned ve druháku můžete vyjet za studiem nebo na pracovní stáž do zahraničí. Mrkněte na nabídku zahraničních pobytů a vyberte si, kam to bude. Když si na fakultě splníte své studijní povinnosti v daném semestru a pokud se Vám podaří obhájit svou žádost o výjezd ven, další semestr už budete někde v Evropě či na jiném kontinentu. A pokud se Vám nechce na celý semestr, tak můžete vyjet třeba jen na měsíc v době prázdnin. Že je taková zkušenost k nezaplacení, to je jasné. Naučíte se něco nového, dostanete stipendium, procvičíte si jazyk a taky získáte přátele na celý život!
A když se ztratíte v nepřeberných možnostech? Můžete se obrátit na referentku zahraničních vztahů Zuzanu Florianovou a poradit se, co a jak.

mrkněte, kam jezdí studenti na zahraniční pobyty

Bez popisku

Na co nezapomenout...

3D průchod fakultou

V 3D prezentaci si můžete prohlédnout tělocvičny, učebny a laboratoře na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Všechny prostory se nachází v moderním areálu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. A pokud se chcete mrknout, jak takový Den otevřených dveří vypadá naživo, tak koukněte na YouTube kanál fakulty, kde najdete videa z předchozích let (a spoustu dalších zajímavých videí). A pokud nechcete propásnout žádnou novinku, tak nás prostě sledujte!

Video ze Dne otevřených dveří 2020 FACEBOOK FAKULTY INSTAGRAM FAKULTY

Teiresiás

Pomoc studentům se specifickými nároky

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, zřídila Masarykova univerzita v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní programy akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Více informací

Prvákoviny

Seznamovací akce pro prváky

Kariérním centru MU připravuje každoročně nabídku služeb, které může budoucím studentům Masarykovy univerzity v rámci studia poskytnout. Ať už jsou to Prvákoviny, seznamovací akce pro prváky anebo kariérní portál JobCheckIN.

Prvákoviny Kariérní centrum

kariérní portál JobCheckIN

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info