Studium a stáže v zahraničí


Na koho se obrátit

doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

telefon: 549 49 6217
e‑mail:

Mgr. Andrea Kakulidu

telefon: 549 49 7952
e‑mail:

Centrum zahraniční spolupráce