Studium a stáže v zahraničí

Jako studenti FSpS a MU máte jedinečnou příležitost vyjet za studiem do zahraničí, získat nové poznatky a zkušenosti, zdokonalit se v angličtině, naučit se další cizí jazyk a zažít nezapomenutelné zážitky.

Zahraniční univerzity si vybíráte z nabídky podle konkrétních programů. Na zahraniční univerzitě můžete studovat předměty nebo pracovat na výzkumu. Studenti vyjíždějící na studijní pobyt přes tyto programy mají nárok na mobilitní stipendium.

Erasmus+ Evropa

Během studia na FSpS máte možnost strávit semestr nebo celý rok na jedné z našich fakultních partnerských univerzit v Evropě.

Na studijní pobyt Erasmus+ mohou vyjet studenti všech oborů a stupňů studia v prezenční i kombinované formě. Výběrové řízení probíhá třikrát ročně a přihlášky se podávají online.

více informací

Brazílie & Chile - Partnerské univerzity MU v zámoří - kvóty pro studenty FSpS

Studenti FSpS mohou v akademickém roce 2024/2025 vycestovat na jednu z těchto univerzit níže. Výběrové řízení na tyto univerzity probíhá na FSpS!

Přihlášky

  • deadline 1.1.2024
  • Přihlášky zasílejte e-mailem Zuzaně Florianové
  • Přihláška musí obsahovat vyplněný přihlašovací formulář motivační dopis (volný formát)
  • Můžete přiložit také jazykový certifikát (nepovinné)
  • Řádně přihlášení uchazeči budou pozváni na pohovor.

přihlašovací formulář Jazykové testy (AJ) na CZS

Paralelně probíhá také výběrové řízení na CZS pro studenty z celé MU. Na CZS můžete vybírat z více univerzit ale také máte větší konkurenci mezi studenty všech fakult MU. Můžete se přihlásit do obou výběrových řízení, ale pozor: CZS má jiné požadavky a podmínky!

Výběrové řízení pro studenty celé MU

Pobyty mimo Evropu a v zámoří

Jako studenti Masarykovy univerzity máte příležitost studovat na Univerzitách po celém světě.

Hlásit se můžete do těchto programů administrovaných Centrem zahraniční spolupráce MU. Výběrová řízení probíhají dvakrát ročně s deadliny 15.12. a 1.6.

Freemovers

S programem Freemovers můžete získat stipendium na studijní, výzkumné nebo pracovní pobyty v délce 1-6 měsíců mimo jakékoliv existující smlouvy a programy. Domluvte si sami pobyt v oboru Vašeho studia - kdekoliv ve světě.

více informací

Krátkodobé pobyty a letní školy

Pokud nechcete odjet na dlouho, máte možnost vyjet na zahraniční krátkodobý program nebo letní školu v délce max. 1 měsíce. Letní školu byste si měli najít a domluvit sami - sledujte aktuální nabídky.

více informací

Uznávání výsledků studia v zahraničí

Všechny úspěšně absolvované předměty v rámci studia na zahraničním pobytu dle předem schválené studijní smlouvy jsou studentům plně započítány do jejich studia na FSpS.

Předměty ze zahraničí studentům běžně uznáváme za volitelné (forma uznání C). Po domluvě s vyučujícím nebo s garantem praxe můžeme uznat i za povinný předmět FSpS (forma uznání A).

Uznávání za povinné předměty domlouvejte v předstihu na základě sylabů a jiných dostupných informací. Vyučující si mohou stanovit dodatečné podmínky uznání a o svém rozhodnutí by měli informovat Zuzanu Florianovou - florianova@fsps.muni.cz.

více informací

Stipendium

Všichni studenti vyjíždějící na zahraniční pobyt v rámci některého z výše uvedených programů, kteří splní podmínky, mají nárok na mobilitní stipendium od CZS MU. Bližší informace naleznete na stránkách jednotlivých programů na webu CZS.

Partnerské univerzity FSpS

FSpS má přes 30 partnerských institucí spolupracujících ve výuce a výzkumu přímo v oblastech sportu a zdravého životního stylu. Většina z těchto univerzit se nachází v Evropě, některé ale i na vzdálenějších kontinentech.

Prohlédněte si jejich kompletní seznam

Zkušenosti studentů

Za studiem nebo praxí do zahraničí vyjíždí každoročně přes 40 studentů FSpS ročně.

Přečtěte si jejich zkušenosti a zážitky

Kontakty

doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

telefon: 549 49 6217
e‑mail:

Centrum zahraniční spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info