Zahraniční pobyty doktorandů

Nedílnou součástí doktorského studia je absolvování zahraniční stáže. Kromě výjezdu na povinnou zahraniční stáž mohou doktorandi vyjíždět opakovaně na další volitelné stáže nebo jiné pobyty. Všechny studijní výjezdy (povinné i volitelné) musí studenti evidovat V ISu. Studenti vyjíždějící na zahraniční pobyty mohou žádat o různá mobilitní stipendia. Níže najdete podmínky, požadavky a také tipy ke splnění Vašich zahraničních aktivit.

Evidence zahraničních pobytů

PhD studenti jsou povinni veškeré zahraniční pobyty související se studiem, evidovat v ISu. Evidují se nejen stáže ale i konference, letní školy a jiné krátkodobé i dlouhodobé studijní výjezdy do zahraničí.

návod na evidenci

Povinná zahraniční stáž d4501

Povinná zahraniční stáž je studijní nebo výzkumný pobyt v zahraničí jehož minimální délka je 30 dní. Náplň stáže, odborný program, výzkumné úkoly konzultujte s Vaším školitelem nebo školitelkou zde na MU, který/á o uznání povinné stáže rozhoduje.

Podmínky:

 • Souvislý pobyt na zahraniční instituci dlouhý alespoň 30 dní
 • Činnosti související s výzkumem, studiem, zaměřením studenta/ky
 • Schválení povinné stáže školitelem/kou
 • Evidence pobytu v ISu

Volitelná zahraniční stáž/studijní pobyt/konference

Všechny ostatní pobyty lze uskutečnit jako volitelné. Můžete vyjet na kratší stáž, studijní pobyt, letní školu, konferenci nebo vyjet opakovaně. I tyto volitelné pobyty doporučujeme konzultovat se školitelem/kou. Před odjezdem musíte pobyt evidovat v IS.

Mobilitní programy

Většinu odborných stáží v zahraničí si doktorandi hledají a domlouvají sami, případně s pomocí školitele nebo vyučujících. Výběr a zajišťování stáží Vám mohou usnadnit některé mobilitní programy, které nabízí seznam možností. Mobilitních programů je mnoho, většinu těch nejčastěji využívaných a další tipy naleznete v odkazech níže. Různé mobilitní programy mají různé deadliny, podmínky, požadavky i stipendia. Pobyty řešte v dostatečném předstihu a sledujte aktuální nabídky pro studenty i zaměstnance. S dotazy kontaktujte Andreu Kakulidu.

informace FSpS centrum zahraniční spolupráce MU

Stipendia na zahraniční výjezdy

Většina mobilitních programů v odkazech výše nabízí také stipendia na výjezd do zahraničí. Další možnosti financování studijních a výzkumných pobytů máme i na FSpS:

Prezenční studenti pobírají doktorandské měsíční stipendium i v době zahraničního pobytu, bez ohledu na další získaná stipendia. Podmínkou je aktivní prezenční studium DSP.

Stipendijní program na podporu zahraničních studijních pobytů pro doktorandy - 2021

V roce 2021 mohou doktorandi žádat o stipendium na následující typy zahraničních výjezdů. Žádosti s vyjádřením školitele podávejte nejpozději měsíc před začátkem pobytu. Nejpozději měsíc po skončení pobytu jsou úspěšní žadatelé povinni vypracovat závěrečnou zprávu z pobytu s hodnocením školitele.  

A. ZAHRANIČNÍ POBYT/STÁŽ

 • minimálně 30 dní (kratší jen výjimečně)
 • neplatí na Slovensko
 • 1000-1500 Kč na den (dle umístění univerzity v Shanghai Ranking)
 • max. 70.000 Kč

B. ZAHRANIČNÍ KONFERENCE NEBO JINÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE

 • neplatí na Slovensko
 • lze i akce online
 • výše stipendia dle nákladů

opatření děkana vzor žádosti a závěrečné zprávy

Stipendium na podporu mobility – doplňkové

Slouží ke zpětnému dofinancování zvýšených nákladů nad rámec získaných stipendií. Toto stipendium lze jako jediné kombinovat s jinými mobilitními stipendii. Stipendium se uděluje na základě doložených nákladů. Uschovávejte si tedy doklady o všech větších platbách – letenky, ubytování, poplatky.

Žádost podávejte nejpozději měsíc po ukončení pobytu.

Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info