Doktorské studium

Mgr. Pavlína Roučová, DiS.

referentka pro vědu a výzkum

telefon: 549 49 4050
e‑mail:

Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D.

proděkanka pro vědu a výzkum

telefon: 549 49 6153
e‑mail:

doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.

garant doktorského studijního programu

telefon: 549 49 4627
e‑mail:

Průvodce studiem

Studijní předpisy