Stipendia

Přidělování stipendií se řídí Stipendijním řádem MU.

Stipendium na podporu studia v DSP

 • Studentům prezenční formy studia lze přiznat stipendium dle ustanovení čl. 6 Stipendijního řádu.
 • Pravidla stipnedijního programu jsou upravena Směrnicí děkana č. 9/2018
 • V souladu s aktuálním Opatřením rektora je výše stipendia stanovena na 12.000,- Kč/měsíčně, a to s účinností od 1. 1. 2018.
 • Stipendium je přiznáno vždy na akademický rok v případě, že student splňuje podmínky pro jeho přiznání a za předpokladu plnění všech povinností prezenčního studenta.
 • Stipendium je odesíláno vždy k 10. dni následujícího měsíce.

Stipendium za tvůrčí výsledky studentů DSP

Stipendium na podporu talentovaných studentů DSP

 • Pravidla stipendijního programu jsou stanovena Směrnicí děkana č. 4/2018.
 • Žádost o stipendium student předkládá do 1.6. a 30.11. příslušného akademického roku.

Stipendium na podporu mobility

Mimořádné stipendium

 • Určeno studentům, kteří se aktivně podílí na přípravě a realizaci akcí pořádaných FSpS MU a ocenění stzudentů FSpS MU v případěch hodných zvláštního zřetele.
 • Upravuje Opatření děkana č. 4/2020

Stipendium na podporu závěrečných prací v cizím jazyce

 • Stipendium pro studenty FSpS MU, kteří napíší a úspěšně obhájí závěrečnou práci psanou v anglickém jazyce.
 • Upravuje Opatření děkana č. 9/20202
 • Stipendium se přiznává na základě žádosti studenta, kterou student dodá na oddělení vědy, výzkumu a projektové podpory zároveň s přihláškou k obhajobě disertační práce.

Stipendium za sportovní reprezentaci

 1. stipendium je přiznáno studentům FSpS za sportovní reprezentaci MU na akademických i dalších soutěžích. Upravuje Opatření děkana č. 7/2020
 2. stipendium za České akademické hry a akademické soutěže navrhuje na žádost studentů RNDr. Eva Slonková, mail: slonkova@fsps.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info