Formuláře

Žádost o přerušení studia, Žádost o změnu názvu/tématu disertační práce a zanechání studia podává student elektronicky prostřednictvím IS MU - Student - Během studia - Úřadovna - Podání nové žádosti

Ostatní typy žádostí, výkazů i závěrečných zpráv je třeba doručit na Oddělení vědy, výzkumu a projektové podpory. Všechny formuláře jsou přijímány pouze kompletně vyplněné a opatřené příslušnými podpisy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info