Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem studijního programu je příprava učitelů pro výuku a speciálně pedagogickou a poradenskou činnost u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním i speciálním vzdělávacím proudu se zohledněním jednotlivých druhů znevýhodnění. Čeká vás teoretická výuka s praktickými ukázkami a příklady na základě aktuálních výzkumných poznatků.

Budete využívat inovativní formy výuky - prezentace, videa s komentářem, e-learningové kurzy, myšlenkové mapy, brainstorming nebo samostudium pomocí tutoriálů a odborných materiálů. Klademe důraz na reflexi a sebereflexi. Budete mít možnost nahlédnout i do mezinárodního kontextu speciální a inkluzivní pedagogiky a prohloubit své jazykové dovednosti. Nabízíme předměty, které vás seznámí se zahraničními zkušenostmi z praxe, či přímo studijní pobyty na spolupracujících zahraničních univerzitách.

Výhodou absolvování studia je vaše plná kvalifikace k výkonu profese učitele ve školách obou vzdělávacích proudů – hlavního i speciálního. Na konci studia budete vybaveni znalostmi všeobecnými (společný základ), odbornými a speciálními (speciálně pedagogický základ, obory speciální pedagogiky).

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímá vás práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?
  • Jste komunikativní?
  • Máte schopnost samostatného rozhodování?
  • Jste schopni pracovat v týmu?
  • Jste ochotni se i po ukončení studia nadále vzdělávat?
  • Zajímají vás současné trendy při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?

„Studijní program Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol si klade za cíl připravit učitele pro kvalifikovanou výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.“

Praxe

Díky praxím se dostanete do kontaktu se vzdělávací realitou ve školách a začnete s vaší profesní socializací. Praxe jsou koncipovány jako ucelený a gradující systém navazující na teoretickou část výuky s důrazem na reflexi a sebereflexi studenta v roli učitele.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia se budete orientovat v intervenčních a terapeutických přístupech, budete schopni provádět speciálně pedagogickou diagnostiku, plánovat, realizovat a reflektovat vlastní výuku a nabydete další dovedností, díky nimž najdete uplatnění na základních a středních školách nebo v intervenčních třídách střediska výchovné péče. Díky obecnosti a kombinační šíři oborů budete mít předpoklady pro práci v řadě dalších profesí, jako je státní správa, firemní management a další.

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info