AKTUÁLNĚ (3.9.2021)

Děkan FSpS rozhodl o přijetí dalších uchazečů v pořadí v následujících studijních plánech:

N-KTAK AK prez. 6 (po pořadí 64 vč.)
N-KTAK KT prez. 5 (po pořadí 67 vč.)
N-KTAK KT komb. 7 (po pořadí 67 vč.)
N-MS prez. 4 (po pořadí 44 vč.)
N-MS komb. 5 (po pořadí 47 vč.)
N-UTV jednoob. prez. 13 (po pořadí 67 vč.)
N-UTV jednoob. komb. 1 (po pořadí 48 vč.)
v ostatních plánech nebyl přijat žádný další uchazeč.

Přijaté uchazeče oslovíme e-mailem a v e-přihlášce dojde ke změně rozhodnutí. Zápis do studia se uskuteční u absolventů MU distančně do 13. 9. 2021.


Co u nás můžete studovat?


Podrobnosti ke studijnímu programu Učitelství TV pro ZŠ a SŠ

Kombinace sdruženého studia s Pedagogickou fakultou MU:


Počet přijímaných

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů k navazujícímu magisterskému studiu (vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ, § 49 odst. 5), uvedené počty nemusí byt naplněny:

Zjednodušeně: 25 uchazečů do každého programu/specializace a formy studia.


Reprezentanti bez přijímaček

Děkan fakulty může prominout konání přijímací zkoušky FSpS uchazečům, kteří jsou aktivními sportovci a reprezentovali ČR v olympijských sportech na ME, MS, EH nebo OH v období 1. 6. 2019 - 31. 5. 2021.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info