Co u nás můžete studovat?


Podrobnosti ke studijnímu programu Učitelství TV pro ZŠ a SŠ

Kombinace sdruženého studia s Pedagogickou fakultou MU:


Počet přijímaných

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů k navazujícímu magisterskému studiu (vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ, § 49 odst. 5), uvedené počty nemusí byt naplněny:

Zjednodušeně: 25 uchazečů do každého programu/specializace a formy studia.


Reprezentanti bez přijímaček

Děkan fakulty může prominout konání přijímací zkoušky FSpS uchazečům, kteří jsou aktivními sportovci a reprezentovali ČR v olympijských sportech na ME, MS, EH nebo OH v období 1. 6. 2019 - 31. 5. 2021.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info