Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Ti nindžové neprováděli žádná kouzla, jejich tajemstvím byl ten nejintenzivnější fyzický a psychický výcvik, jaký kdy lidé poznali. (Dan Millman)

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Posláním tohoto programu je připravit vysoce kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti osobní bezpečnosti, speciální tělesné přípravy a aplikované sportovní edukace u bezpečnostních složek. Jsme jediné místo na světě, kde můžete studovat program s obdobným zaměřením. Studium je orientované převážně na problematiku profesní sebeobrany a je teoreticko-praktické. Vychází z vědního oboru kinantropologie, tedy vědě o lidském pohybu.

Výuku stavíme na třech pilířích: znalosti, dovednosti a postoje. Jako naši studenti získáte poznatky z teorie sportu, sebeobrany, didaktiky a bezpečnosti. Prakticky vás připravíme v technikách osobní a profesní sebeobrany a budete splňovat vysoké nároky na fyzickou připravenost pro práci v bezpečnostních složkách. Naši absolventi také zastávají prosociální postoje a chrání právo a spravedlnost.

Studijní program je založen na dobrém technicko-materiálním zázemí a kvalitních vyučujících. Fakulta sportovních studií, kromě jiných prostor pro výuku, disponuje specializovanou tělocvičnou pro výcvik úpolových sportů, bojových umění a sebeobrany. Výuka zahrnuje využití technologií, jako jsou elektrické cvičné nože Shocknife nebo protiúderové obleky High Gear. Kromě interních zaměstnanců, kteří jsou významnými akademiky a praktiky v oblasti úpolových sportů a sebeobrany, vyučují v programu také externí odborníci z různých bezpečnostních služeb.

Staňte se součástí týmu a zařaďte se mezi profesionály bezpečnostních složek!

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Jste racionální a chápete, že bezpečnost je odpovědností nás všech?
 • Aktivně cvičíte a zajímá vás, jak zlepšit svou výkonnost?
 • Pracujete, nebo uvažujete o práci u policie, armády nebo v soukromém bezpečnostním sektoru?

Souhlasně přikyvujete? Podejte si přihlášku!

Praxe

Praxe je důležitou součástí tohoto programu. Jednotlivé praktické předměty vás provedou problematikou osobní a profesní sebeobrany či použití různých technických a didaktických prostředků. Zkusíte si testování pohybových schopností a speciálních pohybových dovedností s využitím moderních technologií. Řízené praxe v kurzech sebeobrany a ve vzdělávání bezpečnostních složek vám přinesou pracovní zkušenosti a rozšíření oborových znalostí a dovedností.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi tohoto programu budete mít kvalitní teoretické základy v oblasti úpolových sportů, sebeobrany, bojových umění a didaktiky. Připraveni budete ale také prakticky. Po absolvování programu z vás budou profesionálové schopni samostatné práce ve všech zmíněných oblastech.

Studium rozvíjí předpoklady pro práci například u Policie České republiky, obecních policií či u Armády České republiky. Naši absolventi jsou žádanými uchazeči u různých bezpečnostních služeb státu i v soukromém bezpečnostním sektoru.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška je složena ze 2 částí:

1. Písemný test
Zaměření testu:

 • Základy práva a bezpečnosti
 • Teorie úpolů a sebeobrany
 • Základy společesnkých věd
 • Teorie tělesné výchovy a sportu
 • Lékařsko-biologické vědy

2. Jacikův motorický test: test střídání tělocvičných motorických poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost. Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný. Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice. Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále. Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

 • Uchazeč vloží do 9.6.2019 do e-přihlášky posudek o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč ze zahraničí (mimo Slovenska) doloží certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 do 9. 6. 2019

 • Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

Předepsané přijímací zkoušky:

 1. Písemný test - maximum 20 bodů
 2. Praktická přijímací zkouška - Jacikův test - maximum 10 bodů

Doporučená literatura

Témata: Základy trestního práva Základy občanského práva Teorie a pravidla úpolových sportů, především aikidó, box, džúdó, karate,zápas Teorie bojových umění Sebeobrana a sebeobranné systémy Literatura: Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník Butcher A. (2009). DŽUDO Průvodce bojovým uměním. Ottovo nakladatelství Uešiba, K. (2006). Aikidó. Bratislava: Eugenika Strnad, K. (2008). Karate: Cesta k prvnímu danu. Praha: Grada Pavelka, R. & Stich, J. (2015). SEBEOBRANA Nebuďte snadnou obětí!: Ikar Crudelli, Ch. (2011). Cesta bojovníka. Bojová umění a bojové techniky z celého světa: Mladá fronta Základy osobní sebeobrany. Online: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps11/sebeob/web/index.html Sebeobrana Online: http://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/sebeobrana Pravidla jednotlivých úplových sportů


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Zora Poppová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info