Zápis do studia

Základní informace

Zápis do studia přijatých uchazečů se uskuteční v červenci 2021.

K zápisu přineste:

  • vyplněný a podepsaný zápisový list (tj. str. 3-4 Návrhu na přijetí)
  • ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (absolventi MU prostou kopii bez ověření)

Absolventi zahraniční střední školy předkládají obvykle uznání zahraničního vzdělání v ČR, více informací o možnostech uznání zahraničního vzdělání.

Dále si prostudujte:

Plná moc k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Formulář plné moci

Náhradní termín zápisu

Náhradní termín zápisu a zápis dodatečně přijatých uchazečů se uskuteční v září 2021.
Pro zapisované platí stejné informace jako pro uchazeče řádného termínu (viz Základní informace).

Zářijový termín státních zkoušek Bc. studia

V případě, že budete konat státní závěrečné zkoušky v zářijovém termínu, oznamte tuto skutečnost studijnímu oddělení e-mailem, a to nejpozději do dne řádného zápisu.

Fakulta umožňuje nastoupit uchazečům ke studiu po předložení vysokoškolského diplomu, jde o podmínky vyplývající ze zákona, a to nejpozději před zahájením výuky, tj. do poloviny září 2021. V pozdějším termínu již není možné ke studiu nastoupit.

Pro zápis je třeba vysokoškolský diplom, nestačí potvrzení VŠ o vykonaných zkouškách.

Informace před zahájením studia

Základní informace potřebné do začátku studia najdete v Informačních videích v sekci Studenti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info