Zápis do NMgr. studia na FSpS MU

Doložení VŠ vzdělání: do 8. 7. 2024 (dodatečně přijatí uchazeči do 13. 9. 2024 do 12:00) do e-přihlášky (absolventi MU doklad nemusí vkládat)

Termín zápisu: 12. – 21. 7. 2024 (dodatečně přijatí  4. - 15. 9. 2024)
Forma zápisu: ONLINE (distanční forma)

Po online zápise budou studenti muset provést ztotožnění osoby.
Proces "ztotožnění" bude probíhat primárně online pomocí Identitaobcana.cz. Pokud dosud Identitu občana nemáte, zřiďte si ji již nyní!

Jak a do kdy musím dodat VŠ diplom?

Před zápisem je nutné do e-přihlášky vložit:
 • konvertovaný VŠ diplom nebo potvrzení VŠ o absolvování studia, to znamená ověřený elektronický dokument. Konverze dokumentu provádí Czechpointy (např. Česká pošta). Konverze stojí 30,- Kč, tedy stejně jako běžná ověřená kopie. Máš-li více studií stačí ti jedna konverze, kterou můžeš opakovaně použít.

Doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání  dodejte konverzí dokumentu do e-přihlášky, nejpozději do 8. 7. 2024 (dodatečně přijatí do 13. 9. 2024 do 12:00).
Absolventi MU doklad nemusí vkládat, univerzita dle UČO sama ověří absolvování studia. V Informačním systému MU musí být studium uzavřeno do 8. 7. 2024.
Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby

POZOR! Nedoložení VŠ diplomu (nebo potvrzení VŠ o absolvování studia) do 8. 7. 2024 (u dodatečně přijatých do 13. 9. 2024 do 12:00) znamená, že o studium nemáte zájem a fakulta vystaví rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Postup pro vložení konverze VŠ DIPLOMU:

a) Vstupte do své e-přihlášky: https://is.muni.cz/prihlaska/

b) Po přihlášení klikněte na tlačítko Upravit v části „Chcete něco doplnit nebo změnit?“ – „Studium, zkoušky a dokumenty“.

c) Do rubriky Dokumenty k zápisu vložte konverzi (soubor) VŠ diplomu. Věnujte pozornost pokynům a datu, do kdy je možné dokumenty vkládat. Dokumenty vkládejte do příslušné rubriky co nejdříve po jejich obdržení.

d) Dokument vložte pomocí odkazu Vyberte přílohy a soubor vyhledejte ve svém počítači, nebo soubor přetáhněte myší do vyznačeného pole. Nezapomeňte přílohu na konci stránky ULOŽIT.

Kdy probíhá zápis a jak se zapíši do studia?

Zápis do studia probíhá 12.–21. 7. 2024 (dodatečně přijatí 14. -15. 9. 2024) v aplikaci E-přihláška.

Připravili jsme pro Vás stručný přehled kroků, které Vás dovedou k úspěšnému zápisu do studia na FSpS MU.

Jednotlivé kroky:

1. Ve své e-přihlášce nově najdete od 12. 7. 2024 (dodatečně přijatí od 4. 9. 2024) nové tlačítko „Zapsat se do studia“.

2023 Distanční zápis

2. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout tři potvrzení:

 1. Souhlas se zápisem do studia
 2. Potvrzení Vaší kontroly nad heslem
 3. Potvrzení, že jste seznámeni s BOZP

Bez popisku

Jakmile tato tři pole potvrdíte a kliknete na tlačítko „Zapsat do studia“, dojde na další stránce k potvrzení Vašeho zápisu

3. Pod potvrzením ve znění „Zápis do studia proběhl úspěšně“ najdete jedno velice důležité číslo – UČO (univerzitní číslo osoby). Toto číslo si zapamatujte a zapište, bude Vás provázet celé Vaše studium na Masarykově univerzitě. Využijete je k přihlášení do Informačního systému MU – dovede Vás tam tlačítko „Přihlásit do IS MU“, které najdete hned pod potvrzením zápisu.

Bez popisku

4. Kliknutím na tlačítko „Přihlásit do IS MU“ se dostanete na stránku, na níž si můžete nastavit své prozatímní heslo. Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem.

Bez popisku

5. Po nastavení vlastního hesla se můžete přihlásit do IS MU. Budete prozatím ve stavu „osoba neztotožněna“, což bude výrazně signalizováno na každé Vaší stránce IS MU. Pro vstup do aplikace, která Vás procesem ztotožnění provede, stačí kliknou na tlačítko „ověřit totožnost“.

Bez popisku

Jak se „ztotožním“?

Ztotožnění proveďte co nejdříve, nejpozději do zahájení výuky, neboť bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu.

Proces „ztotožnění“ bude na FSpS probíhat přes Identitu občana:

Portál Identitaobcana.cz slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele on-line služeb veřejné správy. Ověřit přes portál Identitaobcana.cz

V případě, že Vám nefunguje ztotožnění přes portál občana, kontaktujte studijní oddělení: studijni@fsps.muni.cz 

Kdy se mohu vyfotografovat?

Fotografie studenta je nezbytná pro vystavení průkazu studenta.

Veškeré informace týkající se focení naleznete zde: https://it.muni.cz/sluzby/fotografovani-osob

Jak získám potvrzení o studiu

Poté, co se zapíšete do studia a ztotožníte se, přihlašte se do Informačního systému MU pomocí UČO a primárního hesla.

Postupujte následovně:
Student → Během studia → Potvrzení o studiu

Klikněte na tlačítko „Vystavit potvrzení“.

Více informací v Nápovědě v IS MU.

Co musím udělat po zápisu

Objednat průkaz studenta

Průkaz studenta je nutné objednat a uhradit stanovenou cenu nejpozději do začátku výuky (15. 9. 2024) následujícím způsobem:

Po přihlášení na http://is.muni.cz kliknete na Obchodní centrum (levý sloupec) → FSpS → Průkazy studenta → Bakalářské a magisterské studium → vyberete příslušnou kartu.

Platební údaje Vám budou zaslány na Váš e-mail. V případě, že platbu neprovedete do 14 dnů, bude Vaše objednávka zrušena.

Průkaz není možné objednat, pokud nemáte v IS MU fotografii.
Jakmile bude průkaz vyhotoven, studijní oddělení FSpS MU Vám zašle e-mail. Průkaz Vám poté vydáme v úředních hodinách na studijním oddělení.

V případě, že již průkaz studenta vlastníte z jiného studia na FSpS nebo na jiné fakultě MU, zápisem do studia se Vám automaticky aktivuje i do jakéhokoliv nového studia na MU. Novou kartu si tedy již neobjednávejte (výjimkou je situace, kdy Bc. studium probíhalo v kombinované formě a NMgr. zahajujete v prezenční -  v takovém případě je nutné zneplatnit původní průkaz MU, proto kontaktujte studijní oddělení: studijni@fsps.muni.cz).
Studenti přicházející z jiných VŠ musí požádat o vydání nového průkaz na MU, průkaz z jiné VŠ nelze použít.

Zaregistrovat předměty, vytvořit rozvrh

Informační systém Masarykovy univerzity obsahuje podrobný návod k agendě registrace a zápisu předmětů: https://is.muni.cz/auth/napoveda/student/registrace.

Studenti si registrují předměty dle doporučených registračních šablon pro jejich studijní plán a formu studia. Prosím dodržujte semestry, pro které jsou předměty jednotlivých studijních plánů určeny. Vyhnete se tak nepříjemným kolizím v rozvrhu!

 • Registrace předmětů probíhá od 1. 6. 2024 od 17:00. Registrace je projevení zájmu studovat daný předmět v určeném semestru.
 • Zápis předmětů znamená, že daný předmět budete opravdu plnit. Pozor na prerekvizity, tzn. předpoklady pro zápis předmětů, které musí být splněny.
  Zápis předmětů probíhá od 1. 9. 2024 17:00
  Od tohoto termínu lze také v zapsaných předmětech provádět změny a to nejpozději do 29. 9. 2024.
 • Zápis do seminárních skupin předmětů určuje období, ve kterém si vybíráte konkrétní skupinu výuky, tím si skládáte vlastní rozvrh. Přednášky jsou pevně dané. Zápis do seminárních skupin probíhá od 1. 9. 2024 od 17:00 do 29. 9. 2024.
  Účast v seminárních skupinách je povinná a bez jejich absolvování nelze předmět úspěšně ukončit.
  Prostudujte si požadavky jednotlivých předmětů v jejich sylabech.
 • Rozvrh bude zveřejněn od 31. 8. 2024.
  • Studenti prezenční formy si skládají rozvrh sami zapsáním vhodné seminární skupiny. Pozor, je-li skupina označena zkratkou studijního plánu, mají přednost studenti tohoto plánu před ostatními a vyučující mohou studenty jiných plánů z takových skupin odhlásit! Důvodem je, že jde obvykle o jedinou možnost pro bezkolizní rozvrh těchto studentů. Seminární skupiny označené pouze čísly si mohou zvolit všichni studenti.
  • Studenti kombinované formy se řídí pevně daným rozvrhem v XLS tabulce. Sami bezkolizní rozvrh vzhledem k blokové výuce neposkládáte, případně byste mohli zapříčinit kolize v rozvrhu pro ostatní studenty. Dle rozvrhu v XLS si přihlaste skupiny v IS.
 • Výuka probíhá od 16. 9. 2024 do 16. 12. 2024 (viz harmonogram akademického roku, který naleznete v ISu).

Pro postup do druhého semestru je nutné získat nejméně 20 kreditů za úspěšně absolvované předměty.

JAK BEZPROBLÉMOVĚ VKROČIT DO 1. SEMESTRU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info