Zápis do studia

Základní informace

Zápis do studia přijatých uchazečů se uskuteční 12. 7. 2022.

K zápisu přineste:

  • vyplněný a podepsaný zápisový list (tj. str. 3-4 Návrhu na přijetí)
  • ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (absolventi MU prostou kopii bez ověření)

Absolventi zahraniční střední školy předkládají obvykle uznání zahraničního vzdělání v ČR, více informací o možnostech uznání zahraničního vzdělání.

Dále si prostudujte:

Plná moc k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Formulář plné moci

Náhradní termín zápisu

Náhradní termín zápisu a zápis dodatečně přijatých uchazečů se uskuteční, bude upřesněn 2022.
Pro zapisované platí stejné informace jako pro uchazeče řádného termínu (viz Základní informace).

Zářijový termín státních zkoušek Bc. studia

V případě, že budete konat státní závěrečné zkoušky v zářijovém termínu, oznamte tuto skutečnost studijnímu oddělení e-mailem, a to nejpozději do dne řádného zápisu.

V roce 2021 platilo mimořádné opatření MŠMT, které umožňuje podmíněný zápis do studia a dodatečné dodání VŠ diplomu do 90 dnů od termínu zápisu. K zápisu v řádném termínu mohli přijít i studenti, kteří měli státní zkoušky až po termínu zápisu. Nedodá-li student VŠ diplom ve stanovené lhůtě, je studium ukončeno.

Informace před zahájením studia

Základní informace potřebné do začátku studia najdete v Informačních videích v sekci Studenti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info