Management sportu

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Jedná se o mezifakultní studijní program, na kterém se podílí odborníci vyučující na Fakultě sportovních studií a Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Fakulta sportovních studií vám poskytne nejnovější poznatky a vědomosti z oblasti managementu, marketingu, ekonomiky, sociologie a psychologie sportu. Ekonomicko-správní fakulta vám pak předá znalosti z oblasti teorie ekonomie, obecného managementu, veřejné správy a jejího financování, účetnictví a daní.

Cílem tohoto programu je prohloubení vašich všeobecných, odborných a teoretických znalostí z předchozího bakalářského studia. Zlepšíte si svoji orientaci v daňovém systému a účetnictví, marketingu sportovních akcí a institucí, psychologii sportu a koučování a v mnohém dalším. Tyto znalosti pak využijete ve sportovních organizacích, včetně organizací veřejné správy vytvářející podmínky pro provozování sportu.

Je studium programu pro vás?

  • Byli jste, nebo stále jste aktivní v některém sportovním odvětví?
  • Znáte dobře sportovní prostředí, ve kterém se pohybujete, a to i po stránce organizační?
  • Cítíte v sobě touhu organizovat a vést ostatní sportující přátele ve sportovních aktivitách nebo připravit a uspořádat pro ostatní sportovní akci?
  • Věříte si, že byste dokázali spravovat svěřené sportovní zařízení, které znáte a v němž se pohybujete, lépe než stávající vedení?

Pokud alespoň na některé otázky odpovídáte ano, tak neváhejte a přihlaste se!

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma je kombinací prezenčního a distančního studia. Výuka probíhá každý pátek formou přednášek a seminářů po celý den dle pevně daného rozvrhu. Výuka předmětů ekonomicko-správní fakulty probíhá obvykle v soboty. Obsahově odpovídá kombinovaná forma studia náplni formy prezenční. Praxe a kurzy mají stejnou hodinovou dotaci jako v prezenční formě studia.

Praxe

V rámci studia absolvujete dvě oborové povinné praxe. Ty budou probíhat ve sportovní organizaci, klubu, spolku, organizacích veřejné správy vytvářejících podmínky pro provozování sportu, případně v jiných podobných institucích. Dostanete zde mimo jiné možnost připravovat, organizovat a realizovat sportovní akci. Pokud vám je vlastní osobní iniciativa, pak budete mít možnost v předmětech Management sportovní akce a Projektový management ve sportu organizovat sportovní akce ve vámi preferovaných sportovních odvětvích na fakultní i mezifakultní úrovni.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi se uplatníte na vyšších manažerských pozicích ve sportovních klubech typu zapsaného spolku nebo profesionálního sportovního klubu. Dále budete připraveni k manažerským a ekonomickým činnostem ve sportovních uniích, svazech nebo asociacích. Najdete uplatnění například jako manažeři v rekreačních a v regionálních volnočasových zařízeních, v institucích všech stupňů veřejné správy, ve fit-centrech i v komunální rekreaci. Pracovat můžete i v administrativě EU a v mezinárodních sportovních organizacích. Můžete si založit i vlastní sportovní agentury a firmy zaměřené na sportovní aktivity nebo výrobu sportovního nářadí a náčiní.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška je složena z písemného testu.

Zaměření testu:

  • Marketing a management se zaměřením na sport
  • Ekonomika organizací, finanční řízení podniku a veřejné ekonomie
  • Základy společenských věd
  • Teorie tělesné výchovy a sportu
  • Lékařsko-biologické vědy

Kritéria hodnocení

Kritéria a skladbu přijímací zkoušky najdete v sekci Přijímací řízení.

Doporučená literatura

Doporučená literatura k testu.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
během aktuálního přijímacího řízení není nabízeno
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Management sportu? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Dana Szeinerová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info