Management sportu

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Jedná se o mezifakultní studijní program, na kterém se podílí odborníci vyučující na Fakultě sportovních studií a Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Fakulta sportovních studií vám poskytne nejnovější poznatky a vědomosti z oblasti managementu, marketingu, ekonomiky, sociologie a psychologie sportu. Ekonomicko-správní fakulta vám pak předá znalosti z oblasti teorie ekonomie, obecného managementu, veřejné správy a jejího financování, účetnictví a daní.

Cílem tohoto programu je prohloubení vašich všeobecných, odborných a teoretických znalostí z předchozího bakalářského studia. Zlepšíte si svoji orientaci v daňovém systému a účetnictví, marketingu sportovních akcí a institucí, psychologii sportu a koučování a v mnohém dalším. Tyto znalosti pak využijete ve sportovních organizacích, včetně organizací veřejné správy vytvářející podmínky pro provozování sportu.

Je studium programu pro vás?

  • Byli jste, nebo stále jste aktivní v některém sportovním odvětví?
  • Znáte dobře sportovní prostředí, ve kterém se pohybujete, a to i po stránce organizační?
  • Cítíte v sobě touhu organizovat a vést ostatní sportující přátele ve sportovních aktivitách nebo připravit a uspořádat pro ostatní sportovní akci?
  • Věříte si, že byste dokázali spravovat svěřené sportovní zařízení, které znáte a v němž se pohybujete, lépe než stávající vedení?

Pokud alespoň na některé otázky odpovídáte ano, tak neváhejte a přihlaste se!

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma je kombinací prezenčního a distančního studia. Výuka probíhá každý pátek formou přednášek a seminářů po celý den dle pevně daného rozvrhu. Výuka předmětů ekonomicko-správní fakulty probíhá obvykle v soboty. Obsahově odpovídá kombinovaná forma studia náplni formy prezenční. Praxe a kurzy mají stejnou hodinovou dotaci jako v prezenční formě studia.

Praxe

V rámci studia absolvujete dvě oborové povinné praxe. Ty budou probíhat ve sportovní organizaci, klubu, spolku, organizacích veřejné správy vytvářejících podmínky pro provozování sportu, případně v jiných podobných institucích. Dostanete zde mimo jiné možnost připravovat, organizovat a realizovat sportovní akci. Pokud vám je vlastní osobní iniciativa, pak budete mít možnost v předmětech Management sportovní akce a Projektový management ve sportu organizovat sportovní akce ve vámi preferovaných sportovních odvětvích na fakultní i mezifakultní úrovni.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi se uplatníte na vyšších manažerských pozicích ve sportovních klubech typu zapsaného spolku nebo profesionálního sportovního klubu. Dále budete připraveni k manažerským a ekonomickým činnostem ve sportovních uniích, svazech nebo asociacích. Najdete uplatnění například jako manažeři v rekreačních a v regionálních volnočasových zařízeních, v institucích všech stupňů veřejné správy, ve fit-centrech i v komunální rekreaci. Pracovat můžete i v administrativě EU a v mezinárodních sportovních organizacích. Můžete si založit i vlastní sportovní agentury a firmy zaměřené na sportovní aktivity nebo výrobu sportovního nářadí a náčiní.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Přijímací zkouška je složena z písemného testu.

Zaměření testu:

  • Marketing a management se zaměřením na sport
  • Ekonomika organizací, finanční řízení podniku a veřejné ekonomie
  • Základy společenských věd
  • Teorie tělesné výchovy a sportu
  • Lékařsko-biologické vědy

Kritéria hodnocení

Kritéria a skladbu přijímací zkoušky najdete v sekci Přijímací řízení.

Doporučená literatura

Doporučená literatura k testu.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Management sportu? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Dana Szeinerová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info