Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Aplikovaná kineziologie nebo Kondiční trénink).

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Tento program připravil tým špičkových pedagogů, zkušených trenérů praktiků i teoretiků sportovní přípravy. Je postavený na studiu rozličných forem biologického působení kondičního tréninku, pohybových aktivit a vybraných forem regenerace na lidský organismus. Povedeme vás zde k pochopení fyziologických, anatomických a biomechanických jevů v souvislosti s fyzickou zátěží.

Studium probíhá nejen výukou teoretických předmětů, ale důraz klademe i na získávání praktických zkušeností. Nedílnou součástí studia jsou dvě odborné praxe. Pokud jste dostatečně samostatní, máte možnost semestrálního studia na některé ze zahraničních sportovních univerzit.

Na výběr máte dvě specializace – Kondiční trénink (KT) nebo Aplikovaná kineziologie (AK).

Jako absolvent specializace „KT“ budete umět:

 • plánovat a řídit sportovní trénink vrcholových a výkonnostních sportovců
 • identifikovat sportovní potenciál jednotlivců
 • vytvářet a realizovat intervenční pohybové, stravovací a rekondiční programy pro sportovce i běžnou populaci
 • uplatnit se ve vědě a výzkumu v oblasti sportovního tréninku
 • diagnostikovat a analyzovat úroveň zdatnosti a kvalitu pohybových dovedností

Jako absolvent specializace „AK“ budete umět:

 • diagnostikovat, analyzovat a rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti a pozitivně působit na fyziologické a patofyziologické faktory ovlivňující zdravotní aspekty sportující i nesportující populace
 • vytvářet, řídit a realizovat v rámci primární i sekundární prevence intervenční pohybové, stravovací a sociální programy s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a zdravotním omezením jednotlivců
 • působit v oblasti prevence a terapie chronických neinfekčních onemocnění ve sportu a rekreačních pohybových aktivitách a v pracovní terapii

Je studium programu pro vás?

Pokud odpovíte na následující otázky kladně, není nad čím váhat – studium na naší fakultě je přesně pro vás!

 • Zajímáte se o kondiční trénink a zdravou výživu?
 • Láká vás připravovat, analyzovat a evidovat tréninkové programy pro výkonnostní a vrcholové sportovce nebo seniory a osoby se zdravotním omezením?
 • Chcete umět vytvořit pohybový a výživový program ušitý na míru nejen pro zdravé, ale i pro lidi s různým typem onemocnění?
 • Zajímají vás fyziologické a patologické děje v organismu, které jsou podkladem pro správné nastavení výživových a pohybových doporučení?
 • Chcete vědět, jakými biomechanickými principy se kondiční trénink řídí?

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma je kombinací prezenčního a distančního studia. Výuka probíhá každý pátek formou přednášek a seminářů po celý den dle pevně daného rozvrhu. Obsahově odpovídá kombinovaná forma studia náplni formy prezenční. Praxe a kurzy mají stejnou hodinovou dotaci jako v prezenční formě studia.

„Život je pohyb! Dej pohybu smysl!“

„Vystudoval jsem trenérství se zaměřením na biatlon, což mi umožňuje v případě přerušení sportovní kariéry naskočit do nové etapy života jako trenér. Zároveň jsem během bakalářského studia zjistil, že mě studium velmi obohacuje, a proto jsem se přihlásil na navazující magisterské studium kondičního tréninku.“

Michal Krčmář Michal Krčmář
student programu a držitel stříbrné medaile na olympiádě v Pchjongčchangu

Praxe

Dvě odborné praxe v celkovém rozsahu 52 + 52 hodin jsou nedílnou součástí studijního programu. Probíhají ve sportovních klubech a zařízeních a jsou provázené supervizí zkušených pedagogů nebo trenérů. Katedra studentům zajišťuje pracoviště, se kterými dlouhodobě spolupracuje a na nichž můžete praxi vykonat. Ta se orientuje na trénink individuálních i kolektivních sportovců, práci s klientem i na skupinové intervenční programy.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi specializace KT se uplatníte ve sféře plánování, řízení a aplikace tréninkových programů u sportovců. Vaši potenciální zaměstnavatelé pocházejí z privátního i veřejného sektoru. Mezi ty nejfrekventovanější budou patřit sportovní kluby, sportovní centra, sportovní centra talentované mládeže, sportovní gymnázia, fitness, wellness centra, střediska volného času nebo vzdělávací a rozvojová centra.

Jako absolventi specializace AK se uplatníte například na pracovištích s koncepcí podpory zdraví, zdravotně orientovaných fitness, ve wellness centrech, střediscích volného času, střediscích školních a mimoškolních aktivit, programových, vzdělávacích a rozvojových centrech, zařízeních cestovního ruchu nebo v lázeňství. Budete moci pracovat ve sportovních klubech a svazech a v reprezentačních celcích jako poradci pro výživu a regeneraci. Dále se můžete realizovat v organizacích veřejného zdravotnictví, které se podílejí na intervenčních a epidemiologických studiích sledujících pohybový, zdravotní a výživový stav obyvatelstva.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Přijímací zkouška je složena z písemného testu.

Zaměření testu:

 • Sportovní trénink
 • Anatomie, fyziologie
 • Biomechanika
 • Pedagogika a psychologie
 • Regenerace a výživa

Kritéria hodnocení

Kritéria a skladbu přijímací zkoušky najdete v sekci Přijímací řízení.

Doporučená literatura

Doporučená literatura k testu.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Nikola Pouchlá

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info