Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Sportuj pro radost a zdraví, a ne pro vítězství.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cítíte se dobře mezi dětmi a mládeží? Rádi sportujete a chcete tuto radost sdílet i s ostatními? Pak pro vás může být studijní program Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ velmi zajímavý. Připraví vás jako kvalifikované učitele tělesné výchovy pro základní i střední školy. Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti vám ale také umožní připravovat, realizovat i efektivně hodnotit pohybové a sportovní programy pro mládež a další věkové skupiny.

Program navíc pomůže nejenom vašim budoucím svěřencům, ale může zlepšit kvalitu života i vám samotným. Správně provozované pohybové a sportovní aktivity totiž v kvalitě života sehrávají klíčovou roli. V rámci studia Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ získáte potřebné teoretické poznatky o sportu a lidském pohybu. Především si však osvojíte prakticky využitelné poznatky a dovednosti v oblasti pedagogicko-psychologických, lékařsko-biologických a kinantropologických disciplín. Studium probíhá jak formou přednášek a navazujících seminářů, tak i formou praktické výuky.

Tradiční formy vysokoškolské výuky – přednášky a semináře – zabezpečují důležitý teoretický a odborný základ celého studia. K jeho zvládnutí bude přispívat také vaše samostatná, ale samozřejmě odborně vedená tvůrčí práce. Budeme vás provázet od přípravy dílčích seminárních prací až po zpracování závěrečné magisterské práce.

Tento program je specifický rozsáhlým zastoupením prakticky orientované výuky. V jejím rámci se sami zdokonalíte v celé řadě pohybových a sportovních dovedností. Především se ale naučíte, jak efektivně učit druhé. Ve studiu samozřejmě nebudou chybět ani sportovní kurzy a další bloková výuka. Během ní si nejen upevníte učitelské, trenérské i obecnější „soft skills“ kompetence, ale prožijete mnoho příjemných chvil a získáte přátele možná i na celý život.

Je studium programu pro vás?

Pokud kladně odpovíte na následující otázky, není nad čím váhat – studium na naší fakultě je přesně pro vás.

 • Baví vás sportovní a pohybové aktivity?
 • Chcete tyto aktivity sdílet s dalšími lidmi?
 • Chcete zlepšovat aktivní životní styl současné populace?
 • Chcete učit a rozvíjet děti, mládež i další spoluobčany?

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma je kombinací prezenčního a distančního studia. Výuka probíhá každý pátek formou přednášek a seminářů po celý den. Obsahově odpovídá kombinovaná forma studia náplni formy prezenční. Praxe a kurzy mají stejnou hodinovou dotaci jako v prezenční formě studia.

Praxe

Typickou a významnou součástí studia jsou učitelské praxe studentů na školách. Na učitelských praxích si vyzkoušíte aplikaci teoretických poznatků. Nemusíte se však bát, že zůstanete bez odborné pomoci. U všech praxí, které proběhnou na základních a středních školách, vám pomohou zkušení učitelé a oboroví didaktici.

Uplatnění absolventů

Pravidelně uskutečňované výzkumy ukazují, že se naši absolventi uplatňují jako úspěšní učitelé tělesné výchovy na základních nebo středních školách, kde mnohdy zastávají řídící funkce. Budete mít možnost působit i v mimoškolním prostředí sportovních a pohybových aktivit.

Jako absolventi se budete dobře orientovat v aktuálních trendech zdravého životního stylu. Budou z vás erudovaní odborníci zaměření na rozvoj pohybových a sportovních aktivit. Současně budete vybaveni odpovídajícími kompetencemi nejen pro učitelskou profesní dráhu, ale i pro práci s dalšími populačními skupinami.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška je složena ze 2 částí, sdružené studium ze 3 částí:

1. Písemný test
Zaměření testu:

 • Základy společesnkých věd
 • Teorie tělesné výchovy a sportu
 • Lékařsko-biologické vědy

2. Praktická zkouška - plavání 100 m (styl): Uchazeč předvede tyto plavecké styly: motýlek, znak, prsa, kraul, vždy 25 m. Hodnotí se pouze plavecký styl. Techniky budou posuzovány jedním hodnotitelem dle kritérií, která jsou specifikována u jednotlivých plaveckých způsobů. Rychlost plavaného úseku není kritériem pro hodnocení.

3. zkouška z druhé zvolené aporbace (pouze sdružená studia, jednooborová studia tuto část nemají)

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

 • Uchazeč vloží do 9.6.2019 do e-přihlášky posudek o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč ze zahraničí (mimo Slovenska) doloží certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 do 9. 6. 2019

 • Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

Předepsané přijímací zkoušky:

 1. Písemný test UTV - percentil testu bude vynásoben koeficientem 0,3 u jednooborových studií (0,15 u sdružených studií)
 2. Praktická zkouška - plavání - max 20 bodů
 3. Písemný test druhé aprobace (pouze združená studia) - percentil testu bude vynásoben koeficientem 0,15 u sdružených studií

Doporučená literatura

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/nmgr-studium/literatura-426.html


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Zora Poppová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info