Vliv praktických funkcí na fyziologickou hybnost v raném věku - rehabilitace jako prevence

Autoři

MOC KRÁLOVÁ Dagmar ŘEZANINOVÁ Jana JANOUŠEK David

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rehabilitácia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://www-scopus-com.ezproxy.muni.cz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020942596&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=649306434035a9a2007f7c54d97e43e2&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857188746801%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova practical functions;dyspraxia;developmental coordination disorder;standardised tests;physiologic motion;human ontogenesis;rehabilitation
Popis Východisko: V rámci projektu Vliv praktických funkcí na fyziologickou hybnost se snažíme využít rehabilitaci jako prevenci rozvoje poruch těchto funkcí v co nejranějším věku. Signifikantní porucha motorické koordinace je u dětí označována jako dyspraxie neboli vývojová koordinační porucha (DCD). Soubor a metody: Podstatou je seznámit se se stavem psychomotorického vývoje dětské populace do 2-3 let v ČR a světě, která bude rovněž tvořit i soubor probandů. Soubor dětí bude podroben testování psychomotorického vývoje a objektivnímu hodnocení opěrných funkcí jako klíčového aspektu lidské motoriky. V návaznosti na tuto část lze modifikovat testy psychomotorického vývoje i pro věkovou kategorii dětí až adolescentů do věku 16 let. Závěry: Pro vědecké účely se využívá k posouzení míry DCD hlavně standardizovaných testů a dotazníků. Pouze na jejich výsledky ovšem nelze spoléhat. Proto navrhujeme doplnit tato vyšetření o objektivní hodnocení kvality opěrné báze kojenců a posunout tak diagnostiku do věku kojence 1 roku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info