Objektivizace opěrné báze s využitím senzoru tlaku

Autoři

JANOUŠEK David STEJSKAL Pavel MACHOVÁ Lucie

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rehabilitácia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Klíčová slova support base; developmentala kinesiology; children rehabilitation; pressure sensor
Popis Souhrn Východisko: S terapeutickými koncepty založenými na aplikaci pozic z vývojové kineziologie se v současné rehabilitaci setkáváme velmi často. Tyto koncepty jsou většinou založeny na terapii v pozicích, které vycházejí z motorického vývoje v průběhu prvního roku života. V literatuře se můžeme setkat s popisem opory u kojenců, avšak veškeré popisy jsou založeny pouze na klinickém pozorování. Cíl: Seznámení s metodou, která může být vhodná při dostatečném počtu kojenců k objektivizaci opěrné báze s využitím tlakového senzoru. Výsledky a závěr: Objektivizace opěrné báze pomocí tlakového senzoru se zdá být vhodnou metodou pro zjištění tlakové distribuce opory kojence. Pro standardizaci tlakového profilu tříměsíčních kojenců, je však nezbytné změření vysokého počtu dětí. Samotná objektivizace opory umožňuje hlubší porozumění posturálních souvislostí ve vývoji dítěte. Pro zjištění spolehlivosti tohoto druhu měření a jeho interpretaci je však budoucí výzkum v této oblasti velmi potřebný.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info